Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSandøy, G.
dc.contributor.authorDevoli, G.
dc.contributor.authorRubensdotter, L.
dc.coverage.spatialØRSTA
dc.coverage.spatial12193 Hjørundfjord
dc.coverage.spatial11191 Ålesund
dc.coverage.spatial14202 Romfo
dc.coverage.spatial14204 Stangvik
dc.coverage.spatialRAUMA
dc.coverage.spatialSURNADAL
dc.date.accessioned2020-07-15T07:19:53Z
dc.date.available2020-07-15T07:19:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664267
dc.description.abstractTrekantformede jordskred (også kalt ikke-kanalisert jordskred; Debris avalanche) er en skredtype som kjennetegnes ved at skredet starter i et punkt og utvider seg langs skredløpet til en stor bredde i dalbunnen. Dette bidrar til at slike skredhendelser kan bli svært ødeleggende for samfunnet. Trekantformede jordskred er ikke den vanligste skredtypen i Norge og er derfor lite beskrevet tidligere. Erfaring fra faresonekartlegging viser at det mangler kunnskap om denne typen jordskred, blant annet hvordan man kan lokalisere potensielle løsneområder. På bakgrunn av dette startet NGU i 2013 et mindre NVE-finansiert forskningsprosjekt. Målet med prosjektet er å finne geologiske og topografiske parametere som karakteriserer løsneområdet og faktorer som bidrar til at skredene utvider seg.Fem trekantformede jordskred som ble utløst mellom 2003 og 2015 i Møre og Romsdal er kartlagt (Viromdalen, Borga, Todalen, Vatne og Årset). Prosjektet har fokusert på detaljert feltkartlegging av geologi, geomorfologi og stratigrafi i løsneområdene og utløpsområdene. I tillegg er det utført GIS-analyser for å se nøyere på topografiske parametere, som bla. helningsgrad, siktevinkel og dreneringsveier. Denne studien har også inkludert tilgjengelige meteorologiske data for hver lokalitet, før og ved skredhendelsen. Borgaskredet viste seg å være løst ut i snø og skiller seg dermed noe fra de andre med hensyn til løsneprosess.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2017.017)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectJORDSKRED
dc.subjectGEOLOGISK RISIKO
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectSKRED
dc.titleTrekantformede jordskred - studie av fem skredhendelser i Norge
dc.typeReport
dc.description.localcode64809
dc.source.pagenumber152
dc.relation.project(350600) Forbedret bruk av Geologiske parametrer ved skredfarevurdering


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal