Show simple item record

dc.contributor.authorLibach, Lars R.
dc.contributor.authorKeiding, Jakob K.
dc.coverage.spatial20292 Sulitjelma
dc.coverage.spatial20294 Bodø
dc.coverage.spatial21294 Fauske
dc.coverage.spatial21293 Rognan
dc.coverage.spatial21291 Sisovatnet
dc.date.accessioned2020-07-15T07:20:37Z
dc.date.available2020-07-15T07:20:37Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664283
dc.description.abstractI forbindelse med prosjektet Verdisetting og arealforvaltning av mineraler i Nordland har det blitt foretatt utvidete undersøkelser i Fauske kommune. Formålet har vært å undersøke om det finnes egnede bergarter til pukkproduksjon. Og vurdere om det finnes andre egnede ressurser i kommunen. Rapporten tar for seg innhentede prøver til mekanisk testing. Det er tatt fem prøver til mekanisk testing og bergartsbestemmelse. I tillegg er det innhentet fem håndstykker til bergartsbestemmelse.Undersøkelsen viser at det er stor variasjon i bergartstyper i kommunen, og at de mekaniske egenskapene i de aller fleste tilfellene ikke er tilstrekkelig til vegformål. Til andre bruksområder der det ikke stilles krav til mekanisk kvalitet (eks. fyllmasser) har kommunen flere alternativer.En prøve av glimmergneis beliggende nordøst for Fauske sentrum viser egenskaper tilstrekkelig til vegformål. Den dekker kravene som tilslag til asfalt på veger med gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) < 1500 kjøretøyer. Bergarten ligger i en bergartssone som strekker seg i et relativt stort område nordover fra prøvelokaliteten. NGU anbefaler at det gjøres detaljkartlegging og ytterligere vurdering av materialetekniske egenskaper i denne sonen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2016.019)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectPUKK
dc.subjectGRUS
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectMEKANISK STYRKE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.titleByggeråstoffundersøkelser i Fauske kommune 2015
dc.typeReport
dc.description.localcode64344
dc.relation.project(353600) Verdisetting og arealforvaltning av mineraler i Nordland


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal