Show simple item record

dc.contributor.authorHermanns, Reginald
dc.contributor.authorKrogh, Kaja
dc.contributor.authorNicolet, Pierrick
dc.contributor.authorHilger, Paula
dc.contributor.authorPanthi, Krishna
dc.contributor.authorBlikra, Lars Harald
dc.date.accessioned2020-07-15T07:20:44Z
dc.date.available2020-07-15T07:20:44Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664285
dc.description.abstractGeofaredagen 2016 er en del av prosjektet SAK Geofare, som er finansiert av Norges forskningsråd. Geofaredagen 2016 er et møtested, blant annet for studenter, der det presenteres 20 vitenskaplige foredrag og 17 vitenskaplige postere om ny utvikling innen geofarearbeid og pågående forskning i Norge. Temaene for dagen er flom, jord-og flomskred, snøskred, steinsprang, fjellskred, jordskjelv og klimarelatert geofareforskning. Foredragsholderne er studenter og forskere fra nesten alle de norske universitetene (HSF, NTNU, UN IS, UiB, UiO, UiT), G\u00F6teborgs universitet (Sverige), Technical University Munich (Tyskland), forskningsinstitusjoner som Norut og NGI, samt statlige etater som NVE, SVV og NGU. Deltakerne på Geofaredagen 2016 kommer fra ovennevnte institusjoner, andre statlige institusjoner, forskningsinstitusjoner og konsulentfirmaer, samt lcsrer fra videregående skoler. Foredrag og postere vii presenters arbeid fra hele Norge, inkludert Svalbard. Ett foredrag handler om et prosjekt i Tyskland. Geofaredagen 2016 blir etterfulgt av en todagers ekskursjon til Sunndalen, lnnerdalen, Langfjorden og Romsdalen. Det er mer en 100 registrerte deltakere på Geofaredagen 2016.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2016.035)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPERMAFROST
dc.subjectGEOLOGISK RISIKO
dc.subjectJORDSKJELV
dc.subjectFLOM
dc.subjectSKRED
dc.titleGeofaredagen 2016 - Program og sammendrag
dc.typeReport
dc.description.localcode64444
dc.source.pagenumber41
dc.relation.project(053510) Administrasjon Skred


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal