Show simple item record

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.contributor.authorHansen Louise
dc.coverage.spatial13181 Stryn
dc.date.accessioned2020-07-15T07:22:11Z
dc.date.available2020-07-15T07:22:11Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664314
dc.description.abstractNGU utførte i 2006 georadar og refraksjonsseismikk i forbindelse med løsmassegeologisk forskning i Stryn kommune i Sogn og Fjordane fylke. Målingene er lokalisert til Strynedalen, i det ca. 6 km lange dalområdet mellom Stryn sentrum og Oppstrynsvatnet. Formålet med målingene var å framskaffe informasjon om løsmassetypene og kartlegge variasjoner både horisontalt og vertikalt i løsmassene og påvise fjelloverflatens beliggenhet. Undersøkelsene ble i 2015 brukt som støtte til revisjon av det kvartærgeologiske kartgrunnlaget i Strynedalen. Målingene omfatter 31 georadarprofiler med samlet lengde 7963 m og tre refraksjonsseismiske profiler med samlet lengde 996 m. Denne rapporten presenterer måleopplegg (metoder, utførelse og prosessering) og utskrift av alle georadaropptakene og geofysisk tolkning av refraksjonsseismikken. Det blir gitt en beskrivelse av resultatene med en generell geologisk tolkning.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2016.004)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.titleGeoradar og refraksjonsseismikk for kvartærgeologiske undersøkelser i Strynedalen, Stryn kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode64594
dc.source.pagenumber19+kart
dc.relation.project(356400) Geofysiske undersøkelser som supplement til kvartærgeologisk kartlegging


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal