Show simple item record

dc.contributor.authorJensen, Henning K.B.
dc.contributor.authorKnies, Jochen
dc.contributor.authorSeither, Anna
dc.date.accessioned2020-07-15T07:22:16Z
dc.date.available2020-07-15T07:22:16Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664315
dc.description.abstractPå MAREANO-toktene med G.O. Sars i 2015 ble det tatt sedimentkjerner for miljøundersøkelser på ti prøvetakingsstasjoner i Norskehavet og elleve stasjoner i Barentshavet Øst. Arsen (As) har lave konsentrasjoner og god tilstand (klasse II i Miljødirektoratets klassifisering for kyst- og fjordsedimenter) i en av elleve prøver i Barentshavet Øst, mens de ti øvrige prøvene er i tilstandsklasse III tilsvarende moderat nivå (18-71 mg\/kg sediment). As er påvist med bakgrunnsnivå på samtlige 10 stasjoner i Norskehavet. Samtlige tungmetaller er til stede i konsentrasjoner tilsvarende klasse I (bakgrunn) i overflatesedimentene (0-1 cm) både i Barentshavet Øst og Norskehavet. Barium finnes i lave konsentrasjoner i overflatesedimentene i Barentshavet Øst, mens det er større variasjon i verdiene i prøvene fra Norskehavet. 137Cs er til stede i lave konsentrasjoner i overflateprøvene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2016.025)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.subjectDATERING
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectSEDIMENT
dc.subjectTUNGMETALL
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectGEOKJEMI
dc.titleMiljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra Norskehavet og Barentshavet Øst - MAREANO
dc.typeReport
dc.description.localcode64596
dc.source.pagenumber66
dc.relation.project(311730) MAREANO-Miljødatabaser


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal