Show simple item record

dc.contributor.authorOppikofer, T.
dc.contributor.authorPenna, I.
dc.contributor.authorBöhme, M.
dc.contributor.authorNicolet, P.
dc.contributor.authorHermanns, R.L.
dc.date.accessioned2020-07-15T07:22:26Z
dc.date.available2020-07-15T07:22:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664318
dc.description.abstractDenne rapporten beskriver NGUs metodikk for konsekvensanalyse av fjellskred, utviklet som del av den nasjonale kartleggingen av ustabile fjellpartier som NGU utfører på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE). Innenfor dette prosjektet ble det utviklet og testet ulike metoder som avdekker mulige konsekvenser av et fjellskred. Dette omfatter fem hovedtrinn:1) vurdering av volumet til et ustabilt fjellparti, 2) beregningen av mulig utløpsområde, 3) vurdering av mulige sekundærvirkninger som flodbølger eller 4) oppdemning, og til sist 5) en analyse av antallet personer som oppholder seg i fjellskredfareområdet og kan miste livet under en skredhendelse. Dette antallet brukes etter hvert i en kvalitativ fare- og risikoklassifisering av det ustabile fjellpartiet, som er grunnlag for en kvantitativ fareklassifisering iht. TEK-10, utført av NVE. Ulike metoder med ulik detaljeringsgrad ble utviklet eller anvendt i hvert av disse fem trinnene. For å redusere kostnader brukes enkle vurderinger i en første fase av undersøkelser av et ustabilt fjellparti, mens detaljerte modelleringer er forbeholdt ustabile fjellpartier som har middels til høy faregrad og risikograd iht. NGUs tilnærming for systematisk kartlegging av ustabile fjellpartier.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2016.047)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOLOGISK RISIKO
dc.subjectSKRED
dc.subjectMETODE
dc.subjectFLODBØLGE
dc.subjectFJELLSKRED
dc.subjectVOLUM
dc.titleMetodikk for konsekvensanalyse av fjellskred
dc.typeReport
dc.description.localcode64607
dc.source.pagenumber67
dc.relation.project(351400) Metodikk for konsekvensanalyser av fjellskred


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal