Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorForsgård, Maria
dc.contributor.authorViola, Giulio
dc.contributor.authorGundersen, Pål
dc.contributor.authorSeither, Anna
dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.contributor.authorSæther, Ola Magne
dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.contributor.authorGjørva, Marit Bakken
dc.contributor.authorFredin, Ola
dc.coverage.spatial15213 Løkken
dc.date.accessioned2020-07-15T07:23:13Z
dc.date.available2020-07-15T07:23:13Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664334
dc.description.abstractTransport av forurenset grunnvann gjennom undergrunnen på Løkken har trolig hatt stor betydning for virkningsgraden av de forurensningsbegrensende tiltak som tidligere har vært gjennomført i Løkkenområdet. Denne rapporten sammenstiller noen tverrfaglige undersøkelser av grunnvannstransportert gruveforurensning som NGU gjennomførte på Løkken i 2013 og inkluderer:- Data og vurderinger fra prøvetaking og analyser av grunn-\/markvann og elvevann i Raubekken.- Vurdering av syv transekter med 2D-resistivitet\/IP-målinger gjennom velteområdene på Løkken og langs elvebunnen i Raubekken.- Strukturgeologisk vurdering av de ytre gruvegangene i Gammelgruva for å avdekke eventuelle vannførende, gjennomgående sprekkesystemer.- Vurdering av LIDAR-data med henblikk på å avdekke potensielt vannførende sprekkesystemer og løsmasseforekomster i området.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2015.041)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectGRUVEDRIFT
dc.subjectTUNGMETALL
dc.subjectDEPONI
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titleTransport av metallforurenset grunnvann i gruveområdet på Løkken, Sør-Trøndelag
dc.typeReport
dc.description.localcode63419
dc.source.pagenumber52
dc.relation.project(351800) KARMA 3D; Forprosjekt 3D kartlegging og karakterisering av løsmasser og grunnvann


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal