Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndersson, Malin
dc.contributor.authorGanerød, Guri
dc.coverage.spatial16214 Trondheim
dc.date.accessioned2020-07-15T07:23:17Z
dc.date.available2020-07-15T07:23:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664336
dc.description.abstractOmrådet på Østmarkneset som er planlagt å brukes som steinpark ble klassifisert som regionalt viktig friområde i 2006. Steinparken skal formidle Norges geologi samt geologiens betydning for biota og mineralske ressurser. Tilstandsklasser for forurenset grunn klassifiserer omfanget av forurensning i grunnen og gir føringer for hvilket forurensningsnivå som kan aksepteres. Parkområder kan ikke innefatte overflatejord der konsentrasjonene for utvalgte grunnstoffer og organiske forbindelser overskrider tilstandsklasse 2. Konsentrasjonene i overflatejorden på noen lokaliteter overskrider den helsebaserte normverdien for grunnstoffene arsen, bly, krom og sink, men overskrider ikke tilstandsklasse 2 for disse elementene. Forhøyede konsentrasjoner for disse element er forventet da den underliggende berggrunnen er grønnstein. Det er påvist polyklorerte bifenyler (PCB) i noen av betongelementene i området, men konsentrasjonen overskrider ikke tilstandsklasse 2.Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) er det eneste stoffet der konsentrasjonene i to lokaliteter overskrider tilstandsklasse 2. Begge lokalitetene ligger rett ved åpenbare kilder.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2015.065)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectOVERFLATESEDIMENT
dc.subjectMETALLER
dc.titleForurensningsstatus i området for planlagt steinpark på Østmarkneset, Trondheim
dc.typeReport
dc.description.localcode63858
dc.source.pagenumber23
dc.relation.project(358500) Steinpark på Lade - et geologisk klasserom langs Ladestien


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal