Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Malin
dc.contributor.authorGanerød, Guri
dc.coverage.spatial16214 Trondheim
dc.date.accessioned2020-07-15T07:23:17Z
dc.date.available2020-07-15T07:23:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664336
dc.description.abstractOmrådet på Østmarkneset som er planlagt å brukes som steinpark ble klassifisert som regionalt viktig friområde i 2006. Steinparken skal formidle Norges geologi samt geologiens betydning for biota og mineralske ressurser. Tilstandsklasser for forurenset grunn klassifiserer omfanget av forurensning i grunnen og gir føringer for hvilket forurensningsnivå som kan aksepteres. Parkområder kan ikke innefatte overflatejord der konsentrasjonene for utvalgte grunnstoffer og organiske forbindelser overskrider tilstandsklasse 2. Konsentrasjonene i overflatejorden på noen lokaliteter overskrider den helsebaserte normverdien for grunnstoffene arsen, bly, krom og sink, men overskrider ikke tilstandsklasse 2 for disse elementene. Forhøyede konsentrasjoner for disse element er forventet da den underliggende berggrunnen er grønnstein. Det er påvist polyklorerte bifenyler (PCB) i noen av betongelementene i området, men konsentrasjonen overskrider ikke tilstandsklasse 2.Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) er det eneste stoffet der konsentrasjonene i to lokaliteter overskrider tilstandsklasse 2. Begge lokalitetene ligger rett ved åpenbare kilder.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2015.065)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectOVERFLATESEDIMENT
dc.subjectMETALLER
dc.titleForurensningsstatus i området for planlagt steinpark på Østmarkneset, Trondheim
dc.typeReport
dc.description.localcode63858
dc.source.pagenumber23
dc.relation.project(358500) Steinpark på Lade - et geologisk klasserom langs Ladestien


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal