Show simple item record

dc.contributor.authorHøgaas, Fredrik
dc.contributor.authorSveian, Harald
dc.contributor.authorHansen, Louise
dc.coverage.spatialNESNA
dc.coverage.spatial18274 Lovund
dc.coverage.spatial18273 Sandnessjøen
dc.coverage.spatial18272 Nesna
dc.coverage.spatial18271 Lurøy
dc.coverage.spatialDØNNA
dc.date.accessioned2020-07-15T07:24:04Z
dc.date.available2020-07-15T07:24:04Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664355
dc.description.abstractNesnahalvøya, Nesnaøyene (Handnesøya, Tomma, Hugla) og Løkta ligger i kommunene Nesna og Dønna på Helgelandskysten i Nordland. I de siste årene er det utført kvartærgeologisk kartlegging i disse områdene (fem kart i kombinert 1:15 000 og 1:50 000). Kartleggingen er beskrevet i denne rapporten.Kvartærgeologisk kart (løsmassekart) er grunnlagskart som gir oversikt over løsmassenes utbredelse i landskapet og deres dannelse. Slike kart kan brukes i flere sammenhenger som omhandler naturgrunnlaget. Blant annet er kartene et viktig utgangspunkt for kartlegging av områder portensielt utsatt for skred, da de viser de gerelle egenskapene til løsmassene, i tillegg til spor etter aktiv erosjon og tidligere skred. Kartene kan dermed fortelle noe om hvor utsatt et område kan være for slike hendelser. Hvert av de fem områdene er beskrevet for seg mht løsmassefordeling, landformer, skredaktivitet, erosjon og leire.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2014.003)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSER
dc.subjectLEIRE
dc.subjectEROSJON
dc.subjectSTABILITET
dc.subjectGEOMORFOLOGI
dc.subjectSKRED
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.titleKvartærgeologisk kartlegging av Nesnahalvøya, Nesnaøyene og Løkta
dc.typeReport
dc.description.localcode62816
dc.source.pagenumber35
dc.relation.project(341200) Løsmassekartlegging Nesna/Leirfjord/Roan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal