Show simple item record

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.contributor.authorHansen, Louise
dc.coverage.spatial11192 Volda
dc.date.accessioned2020-07-15T07:24:45Z
dc.date.available2020-07-15T07:24:45Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664373
dc.description.abstractNGU har i 2014 utført georadarmålinger i forbindelse med løsmassekartlegging i Ørsta kommune i Møre og Romsdal fylke. Målingene er utført ved lokalitetene Åmås og Nosa sør for Ørstaelva og Mo nord for elva.Formålet med georadarmålingene var å framskaffe informasjon om løsmassetypene og kartlegge variasjoner både horisontalt og vertikalt i løsmassene og eventuelt påvise fjelloverflatens beliggenhet som støtte til kvartærgeologisk kartlegging av området.Målingene omfatter 29 georadarprofiler med samlet lengde 6640 m. Denne rapporten presenterer måleopplegg (metode, utførelse og prosessering) og utskrift av alle georadaropptakene. For hvert område blir det gitt en kort omtale av resultatene og en overordnet geologisk tolkning.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2015.042)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectKARTLEGGING
dc.titleGeoradarmålinger for løsmassekartlegging i Ørsta kommune i 2014
dc.typeReport
dc.description.localcode63650
dc.source.pagenumber12 + kart
dc.relation.project(356400) Geofysiske undersøkelser som supplement til kvartærgeologisk kartlegging


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal