Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorErichsen, Eyolf
dc.date.accessioned2020-07-15T07:25:43Z
dc.date.available2020-07-15T07:25:43Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664400
dc.description.abstractRapporten gir en oversikt over Los Angeles-verdier for landets grus- og pukkforekomster i drift\/sporadisk drift. Det er tidligere blitt dokumentert samsvar mellom Los Angeles-verdi for tilslag brukt i betong i forhold til både stivhet (E-modul) og trykkfasthet for betongen. Statens vegvesen ønsker å vurdere om det er mulig å skjerpe kravene til Los Angeles for tilslag til betong. Dette må i så fall stå i forhold til tilgjengeligheten for å skaffe tilslag med akseptabel kvalitet.Analyser fra NGUs landbaserte Grus- og pukkdatabase tilsier at skjerping av de foreslåtte kravene ikke vil medføre noe problem for å skaffe tilslag med tilstrekkelig kvalitet. For enkelte betongstasjoner kan konsekvensen bli at tilslag må transporteres over langre distanser.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2014.050)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectMETODE
dc.titleLos Angeles-verdi for grus- og pukkforekomster. Grunnlag for fastsettelse av krav for tilslag til betong.
dc.typeReport
dc.description.localcode62480
dc.source.pagenumber11
dc.relation.project(331700) Miljøvennlige vegdekker


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal