Show simple item record

dc.contributor.authorSolberg, Inger-Lise
dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.contributor.authorDagestad, Atle
dc.coverage.spatial16213 Støren
dc.coverage.spatial16214 Trondheim
dc.date.accessioned2020-07-15T07:26:30Z
dc.date.available2020-07-15T07:26:30Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664420
dc.description.abstractRapporten inneholder data fra 2D resistivitetsundersøkelser og grunnboringer fra tre områder i Melhus kommune: Brubakken i nord, Melhus sentrum og Skjerdingstad i sør. Data er samlet inn for å få en mer helhetlig forståelse av løsmasseoppbyggingen ved disse lokalitetene. I tillegg er data tolket mht. avsetningenes grunnvanns- og grunnvarmepotensial, samt hvilke områder som kan ha stabilitetsproblemer på grunn av potensielle kvikkleireforekomster. Der geotekniske data er tilgjengelige, har disse blitt sammenlignet med de geofysiske dataene. Tolkningen av 2D resistivitetsprofiler, grunnboringer og feltobservasjoner ved Brubakken viser at utvasket marin leire ligger over og under grove masser. Deler av leirlaget på toppen er skredmasser, som ligger over elveavsetninger.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2014.022)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGRUNNVARME
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectVANNKVALITET
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectKVIKKLEIRE
dc.title2D resistivitetsmålinger ved Brubakken, Melhus sentrum og Skjerdingstad i Melhus kommune, Sør-Trøndelag: Data og tolkninger
dc.typeReport
dc.description.localcode62224
dc.source.pagenumber44
dc.relation.project(351800) KARMA 3D; Forprosjekt 3D kartlegging og karakterisering av løsmasser og grunnvann


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal