Show simple item record

dc.contributor.authorElvebakk, Harald
dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.contributor.authorViola, Giulio
dc.contributor.authorFredin, Ola
dc.coverage.spatial13324 Harstad
dc.date.accessioned2020-07-15T07:26:40Z
dc.date.available2020-07-15T07:26:40Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664424
dc.description.abstractNGU har utført geofysisk logging i borehull KH1 på Bjarkøy i forbindelse med planlagt undersjøisk tunnel til øya. Måling av resistivitet og seismisk P-bølgehastighet indikerer for det meste massivt, stabilt fjell. Stedvis i borehullet er det indikert soner med moderat lav resistivitet som faller sammen med lav seismisk hastighet og sprekkesoner observert på kjerner. Det er lite som tyder på dypforvitring i dette hullet. Meget svake IP-anomalier kan indikere leire, men dette er høyst usikkert.Logging av kjerner i borehull KH1 og KH2 har ikke påvist leire av betydning. Dypforvitring er ikke påvist i borehullene, verken grunt eller i dypere deler av hullene. Dypforvitring er påvist i overflaten i nærheten av planlagt tunnelpåhugg og går generelt bare til noen få meters dyp også andre steder langs tunneltraseen og ikke ned til tunnelnivå. Produsert leire ved dypforvitring vil derfor ikke være noe problem i dypet. En forkastningssone i KH2 ved ca 32 m dyp viser kraftig oppsprekning grunnet bevegelser i forkastningen. Andre lignende lokale sprekkesoner må sannsynligvis forventes langs den planlagte tunneltraseen. Fravær av leiromvandling og moderate resistivitetsverdier i knusningssoner er i samsvar med foreslått tolkningsmodell for sprekkesoner (Rønning et al. 2013)
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2014.020)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBORHULLSLOGGING
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectNATURLIG RADIOAKTIVITET
dc.subjectSTRUKTURGEOLOGI
dc.subjectSPREKKESONE
dc.subjectLYDHASTIGHET
dc.subjectTEMPERATURMÅLING
dc.subjectUNDERSJØISK TUNNEL
dc.titleGeofysisk logging og geologisk kjernelogging, Diamantborehull KH1, Bjarkøy, Troms
dc.typeReport
dc.description.localcode62121
dc.source.pagenumber26
dc.relation.project(329500) ForForUT, Forbedrede Forundersøkelser UTbygning


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal