Show simple item record

dc.contributor.authorThorsnes, Terje
dc.contributor.authorJensen, Henning K.B.
dc.contributor.authorFinne, Tor Erik
dc.contributor.authorPlassen, Liv
dc.date.accessioned2020-07-15T07:26:42Z
dc.date.available2020-07-15T07:26:42Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664425
dc.description.abstractPå MAREANO-toktene med forskningsfartøyene G.O. Sars og Johan Hjort i 2013 ble det tatt sedimentkjerner for miljøundersøkelser på prøvetakingsstasjoner i Norskehavet (19 stasjoner) og i det Tidligere Omstridt Område (TOO) i Barentshavet (10 stasjoner).Tungmetall-, arsen (As)-, barium (Ba)- og tributyltinn (TBT)-nivåene i overflatesedimentene (0-1 cam) er generelt lave, tilsvarende Miljødirektoratets tilstandsklasse I (bakgrunn) for fjord- og kystsedimenter. Barium finnes i lave konsentrasjoner i overflatesedimentene i TOO, mens det er større variasjon i BA-verdiene i de undersøkte sedimentene i Norskehavet.Av sedimentkjernene fra de 29 stasjonene ble 15 valgt ut for kjemisk analyse, og 8 av disse er datert med 210Pb og analysert for innhold av 137Cs.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2014.025)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectTUNGMETALL
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectAVSETNING
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectDATERING
dc.titleMiljøgeokjemiske data og dateringsanalyser fra Norskehavet og Tidligere Omstridt Område (TOO) - MAREANO
dc.typeReport
dc.description.localcode62431
dc.source.pagenumber82+vedlegg
dc.relation.project(311730) MAREANO-Miljødatabaser


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal