Show simple item record

dc.contributor.authorJensen, Louise Kiel
dc.contributor.authorJensen, Henning K.B.
dc.contributor.authorFinne, Tor Erik
dc.contributor.authorGwynn, Justin
dc.coverage.spatialSØR-VARANGER
dc.coverage.spatialKAUTOKEINO
dc.coverage.spatialKARASJOK
dc.date.accessioned2020-07-15T07:26:58Z
dc.date.available2020-07-15T07:26:58Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664430
dc.description.abstractProsjektet inngår i Framsenterets miljøgift flaggskip program under tema human helse. Øst-Finnmark har flere utfordringer: Utslipp av metallene nikkel og kobber samt svoveldioksid fra smelteverket i Nikel og malmoppredningen i Zapoljarnyj nær den norske grensen, med økte nivåer i jord også i de norske tilgrensende områder som resultat.Nivåene for tungmetaller, PAH og dioksiner i Sør-Varanger sammenlignes med nivåene for de samme stoffene i bakgrunnsområdene Karasjok og Kautokeino. Humus:Nikkel og kobber har høye konsentrasjoner i humus (0 - 3 cm) i Pasvik og Jarfjord områdene. Både nikkel og kobber har økende medianverdier for de to områdene i perioden fra 1995 - 2011. Begge tungmetallene er tydelig påvirket av utslipp fra smelteverket i Nikel.Høye konsentrasjoner av bly og kvikksølv på lokaliteter nær Kirkenes tyder på at det finnes kilder for disse tungmetallene lokalt i Kirkenes. Generelt har der vært en reduksjon av cesium-137 i humus mellom 1986 og 2011 på grunn av radioaktivt henfall av isotopen over tid og en vertikal transport av cesium-137 nedover i jordkolonnen. Det var et godt samsvar mellom målt isotopforhold for plutonium isotoper og americum-241 på alle humusprøvene og estimerte isotopforhold. De observerte nivåene av disse menneskeskapte radionuklider utgjør således ingen risiko for humanhelse.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2012.042)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectARSEN
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectTUNGMETALL
dc.titleForurensningsbelastning i humusprøver fra østlige og indre Finnmark: tungmetaller, radioaktive elementer, arsen, og PAH16 og variasjoner i perioden 1995-2011
dc.typeReport
dc.description.localcode60799
dc.source.pagenumber43 s.
dc.relation.project(343400) Human helse: Sør-Varanger og Arkhangelsk - en integrert studie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal