Show simple item record

dc.contributor.authorGautneb, Håvard
dc.contributor.authorFinne, Tor Erik
dc.contributor.authorFlem, Belinda
dc.contributor.authorHenderson, Iain
dc.contributor.authorSchiellerup, Henrik
dc.contributor.authorRønning, Jan Steinar
dc.contributor.authorOlesen, Odleiv
dc.contributor.authorLøvø, Gudmund
dc.contributor.authorIhlen, Peter M.
dc.contributor.authorSandstad, Jan Sverre
dc.contributor.authorDahl, Rolv
dc.contributor.authorEbbing. Jörg
dc.coverage.spatialFINNMARK
dc.coverage.spatialTROMS
dc.coverage.spatialNORDLAND
dc.date.accessioned2020-07-15T07:27:34Z
dc.date.available2020-07-15T07:27:34Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664451
dc.description.abstractMINN - NGUs program for kartlegging av mineralressurser i Nord-Norge startet i januar 2011 etter at NGU fikk en ekstrabevilgning på 25 mill. NOK for 2011 over Statsbudsjettet, og med Iøfte om tilsvarende årlig beløp ut 2014. Sluttrapportering og publisering av resultatene forventes å fortsette også i 2015. Målet med programmet er å få fram geofysiske, geologiske og geokjemiske grunnlagsdata som er en nødvendig basis for industrien for påvisning og utvikling av forekomster av metalliske og andre mineralske råstoffer. Resultatene fra programmet formidles fortløpende gjennom NGUs nettsider og andre kanaler. Formålet med denne statusrapporten er å gi en oversikt over undersøkelsene som er utført innenfor programmet de to første årene og å skissere planene for de kommende årene. MINN-programmets regnskap for 2011 of 2012 viser totale kostnader på nær 62 mill. NOK, hvorav NGU bidrar med nær 12 mill. NOK over sitt ordinære budsjett.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2013.016)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectLØSMASSE: BERGGRUNN
dc.subjectMINERALFOREKOMST
dc.titleMINN - Mineralressurser i Nord-Norge. Statusrapport pr. 31.12.2012
dc.typeReport
dc.description.localcode60803
dc.source.pagenumber66 s.
dc.relation.project(338300) MINN - administrasjon


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal