Show simple item record

dc.contributor.authorLongva, Oddvar
dc.contributor.authorRise, Leif
dc.contributor.authorMcClimans, Thomas
dc.contributor.authorLepland, Aivo
dc.contributor.authorMork, Jarle
dc.coverage.spatial17221 Stiklestad
dc.date.accessioned2020-07-15T07:28:07Z
dc.date.available2020-07-15T07:28:07Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664463
dc.description.abstractDet er gjennomført en analyse av miljøstatus i Borgenfjorden for å møte Vanndirektivets krav. Som støtte for analysen ble det gjennomført dybdekartlegging av 11,4 km2 av fjordens arealer, og kartlegging av sedimentforhold og strømforhold i fjorden. Data ble samlet inn med NGUs fartøy F\/F Seisma i 2012.Bunnsedimentene er generelt slamholdige unntatt ved innløpet av Straumen, hvor man finner partier med grovere sedimenter delvis ført inn i fjorden med strømmen og delvis vasket ut av leira av bunnstrømmer.Det er indikasjoner på at strømsystemet er endret fra 1970-tallet, og det spekuleres i om det kan ha sammenheng med utfylling av sundet sør for Dundsøya og\/eller naturlig erosjon i innløpet. I denne rapporten er miljøtilstand analysert basert på innholdet av utvalgte kjemiske stoffer i bunnsedimentene. I tillegg er bunnfaunaen i ulike områder av Borgenfjorden beskrevet, og den økologiske tilstanden er vurdert basert på faunasammensetning. Kjemisk sett er miljøstatusen for Borgenfjorden god. Både tungmetallanalysene og analysene av organiske miljøgifter viser at bunnsedimentene ikke er forurenset i henhold til Miljødirektoratets (Klifs) krav, og at innholdet av miljøgifter generelt har blitt lavere de siste tiårene. Økologisk sett virker fjorden også \"frisk\", bortsett fra områdene dypere enn ca. 20 m i indre basseng som har oksygensvikt i bunnvannet deler av året. Oksygensvikten er en naturgitt prosess og forholdene har trolig endret seg lite de siste 100 år.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2013.054)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectTUNGMETALL
dc.subjectHYDROGRAFI
dc.subjectSEISMIKK
dc.subjectMILJØDATA
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectORGANISK GEOKJEMI
dc.titleMiljøstatus i Borgenfjorden
dc.typeReport
dc.description.localcode61538
dc.source.pagenumber104
dc.relation.project(347800) Miljøkartlegging Borgenfjorden


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal