Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEiken, T.
dc.contributor.authorRedfield, T.
dc.contributor.authorBöhme, M.
dc.contributor.authorBunkholt, H.
dc.contributor.authorOtterå, S.
dc.contributor.authorYugsi Molina, F.X.
dc.contributor.authorHermanns, R.L.
dc.contributor.authorDehls, J.
dc.contributor.authorOsmundsen, P.T.
dc.coverage.spatialLYNGEN
dc.coverage.spatialBALSFJORD
dc.coverage.spatialTROMSØ
dc.coverage.spatial16331 Manndalen
dc.coverage.spatial16342 Kåfjord
dc.coverage.spatialHAMMERFEST
dc.coverage.spatialTROMSØ
dc.coverage.spatialNORDREISANORDREISA
dc.coverage.spatialSKJERVØY
dc.coverage.spatialKVÆNANGEN
dc.coverage.spatialKARLSØY
dc.coverage.spatialKÅFJORD
dc.coverage.spatialSTORFJORD
dc.date.accessioned2020-07-15T07:28:40Z
dc.date.available2020-07-15T07:28:40Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664473
dc.description.abstract66 ustabile fjellpartier er undersøkt i løpet av feltsesongene 2011 og 2012. 45 av de ustabile fjellpartiene er feltbefart for første gang av geologer fra NGU, og 19 av disse er avskrevet som ikke ustabile fjellpartier. De resterende ustabile fjellpartier har enten blitt kartlagt ytterligere, eller det har blitt utført ren datainnsamling uten videre kartlegging. 10 av de ustabile fjellpartiene beskrevet i denne rapporten har ingen konsekvens knyttet til seg som gjør at NGU ikke ser det nødvendig med fremtidig arbeid på disse fjellpartiene.Det er totalt 22 ustabile fjellpartier i Troms som er periodisk innmålt av NGU med differensielle globale satellittnavigasjonssystemer, terrestrisk laserskanning eller ekstensometer, hvorav 17 er beskrevet i denne rapporten. For disse anbefaler NGU videreføring av periodisk bevegelsesmåling i all hovedsak ved bruk av differensielt måleutstyr for globalt satelittnavigasjon (dGNSS) og\/eller bruk av fjernmålingsanalyser slik som bakkebasert laserskanning, satellittbasert radarskanning (InSAR) eller fotogrammetri. NGU anbefaler en videreføring av regionale satellittbaserte radardata (InSAR) i Troms.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2013.021)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOLOGISK RISIKO
dc.subjectSKRED
dc.subjectSTEINSPRANG
dc.subjectGEOMORFOLOGI
dc.subjectSTRUKTURGEOLOGI
dc.titleUndersøkelser av ustabile fjellpartier i Troms - status og planer etter feltarbeid 2011 og 2012
dc.typeReport
dc.description.localcode61552
dc.source.pagenumber110
dc.relation.project(310000) ROS analyse for fjellskred i Troms


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal