Show simple item record

dc.contributor.authorElvebakk, Harald
dc.coverage.spatial19151 Hurdal
dc.date.accessioned2020-07-15T07:29:00Z
dc.date.available2020-07-15T07:29:00Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664482
dc.description.abstractNGU har gjort borehullslogging i tre dype kjerneborehull i Hurdal. Hovedhensikten var å måle temperaturgradienten i den granittiske bergarten i området i forbindelse med et varmestrømsprosjekt mellom NGU og Statoil. I tillegg ble det utført geofysisk logging i hullet for å kartlegge berggrunnens fysiske egenskaper. Det ble målt lydhastighet, naturlig gammastråling, ledningsevne i vann, pH, Eh, O2 og NO3. Det er målt og beregnet typiske verdier av lydhastighet og naturlig gammastråling i bergarten granitt\/granodioritt. Data er tatt fra massiv bergart. Avvik fra de oppgitte verdier (mindre) av lydhastighet kan tyde på oppsprukket fjell. Målingene viser at det trolig er granitt i hele hullets lengde. Gjennomsnittlig temperaturgradient i de tre hullene er 21.4 oC\/km. Typiske verdier for seismisk P-bølgehastighet er 5300 m\/s og total gammastråling 290 cps. Det rapporteres også kjemiske analyser av tre vannprøver tatt på 200, 200 og 850 m dyp.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2011.011)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectBORHULLSLOGGING
dc.subjectTEMPERATURMÅLING
dc.subjectNATURLIG RADIOAKTIVITET
dc.titleGeofysisk logging av tre borehull i Hurdal
dc.typeReport
dc.description.localcode59897
dc.source.pagenumber24
dc.relation.project(329500) ForForUT, Forbedrede Forundersøkelser ved Utbygning


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal