Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSolberg, Inger-Lise
dc.contributor.authorRønning, Jan Steinar
dc.contributor.authorL'Heureux, Jean-Sebastien
dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.coverage.spatial15211 Orkanger
dc.date.accessioned2020-07-15T07:29:35Z
dc.date.available2020-07-15T07:29:35Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664501
dc.description.abstractDet er utført 2D resistivitetsmålinger i 2 profiler på Byneset i Sør-Trøndelag, som et bidrag til vurdering av grunnforholdene etter et kvikkleireskred 1. januar 2012. Rapporten beskriver resistivitetsmetoden, presenterer innsamlede data og gir en kort vurdering av disse. Profilene er også sammenlignet med geotekniske data fra området (sonderboringer). Måledata viser oppstikkende fjell, mulig grove masser, store lommer med saltholdig, stabil leire, soner med potensiell kvikkleire, og tørrskorpeleire. Undersøkelsene ved Esp på Byneset bekrefter tidligere publiserte resistivitetsintervaller for disse massene.\rInformasjonen om oppstikkende fjell, grove masser og saltholdig leire som vises på profilene er av vesentlig betydning for begrensning av skredutbredelsen. De geofysiske data, sammenholdt med de geotekniske data, viser tykke utvaskede og mulig kvikke masser (nord)øst og nordvest for den nåværende skredgropa. Det er ikke foretatt noen stabilitetsberegninger i denne rapporten, men det anbefales at stabiliteten vurderes og at skråningene sikres før eventuell erosjon kommer i gang. Siden det er nokså lite informasjon om sedimentene vest for skredgropa, anbefales resistivitetsmålinger i et profil her, parallelt med skredgropa.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2012.004)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVIKKLEIRE
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectMARIN AVSETNING
dc.subjectSKRED
dc.titleResisitivitetsmålinger for løsmassekartlegging ved skredgrop på Byneset, Sør-Trøndelag
dc.typeReport
dc.description.localcode59353
dc.source.pagenumber23
dc.relation.project(331600) Bistand og rådgiving til NVE, inkl. ekstern info


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal