Show simple item record

dc.contributor.authorFinne, Tor Erik
dc.contributor.authorThorsnes, Terje
dc.contributor.authorJensen, Henning K.B.
dc.date.accessioned2020-07-15T07:29:37Z
dc.date.available2020-07-15T07:29:37Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664502
dc.description.abstractPå MAREANO-toktene med G.O. Sars i 2010 ble det tatt sedimentprøver for miljøundersøkelser på prøvetakingsstasjoner i havområdene utenfor Finnmark (3 stasjoner), Troms III (17 stasjoner) og Nordland VI (4 stasjoner).\rSedimentene er analysert for innhold av følgende tungmetaller: bly (Pb), kadmium (Cd), kobber (Cu), krom (Cr), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni), sink (Zn) og elementene arsen (As) og barium (Ba) Tributyltinn (TBT) i overflatesedimenter ble analysert på 4 prøvetakingsstasjoner.\rTungmetall-, arsen- og TBT-nivåene i overflatesedimentene (0-1 cm) er generelt lave, tilsvarende Klima- og forurensningsdirektoratets (Klifs) tilstandsklasse 1 (bakgrunn) for fjord- og kystsedimenter. Barium finnes i lave konsentrasjoner i overflatesedimentene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2011.052)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMARIN PRØVETAKING
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.subjectOVERFLATESEDIMENT
dc.subjectTUNGMETALL
dc.titleMAREANO 2010 - miljøgeokjemiske resultater av overflatesedimenter fra områder utenfor Finnmark, Troms III og Nordland VI
dc.typeReport
dc.description.localcode59346
dc.source.pagenumber22 s. + ve
dc.relation.project(311700) MAREANO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal