Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRønning, J.S.
dc.contributor.authorLynum, R.
dc.contributor.authorOfstad, F.
dc.contributor.authorRodionov, F.
dc.coverage.spatial13331 Berg
dc.date.accessioned2020-07-15T07:30:17Z
dc.date.available2020-07-15T07:30:17Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664523
dc.description.abstractSom et ledd i regjeringens satsning på Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) har NGU utført geofysiske målinger fra helikopter på nordre del av Senja i Troms fylke. I et samarbeid med Skaland Graphite as ble det utført mer detaljerte målinger over halvøya fra de gamle gruvene på Skaland og nordvestover til dagens gruve ved Trælen. Her ble linjeavstanden halvert til 100 meter for å kunne gi et detaljert bilde av kjente og eventuelle nye grafitt-mineraliseringer.Elektromagnetiske målinger fra helikopter har ikke påvist nye større mineraliseringer av grafitt i de øvre ca.150 meter på halvøya fra den gamle gruva ved Skaland og nordvestover mot Trælen.Ved Skaland er det påvist noe mer godt ledende materiale enn tidligere kjent og dette er trolig grafitt.En rapportert mineralisering ved Skinnarmen (530 moh.) indikeres meget svakt på en av EM-frekvensene men anses som uvesentlig i økonomisk sammenheng.Ledende materiale langs sjøen på halvøyas sør-vest-side skyldes trolig salt sjøvann infiltrert i porøse materialer, men mindre grafitt-mineraliseringer kan ikke utelukkes.Som forventet gir de elektromagnetiske målingene gode resultater og framstår som en særdeles god metode for å lokalisere drivbare grafittforekomster.Høyere magnetfelt vises langs de sentrale deler av halvøya mellom Skaland og Trælen. Dette korresponderer godt med granittiske gneiser som opptrer i det området. Radiometriske data i området viser at de to mineraliseringene ved Skaland og Trælen ligger i forskjellige konsentrasjoner av uran, noe som er overraskende.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2012.061)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRAFITT
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectHELIKOPTERMÅLING
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectRADIOMETRI
dc.subjectMINERALISERING
dc.titleElektromagnetiske, magnetiske, og radiometriske målinger fra helikopter i området Skaland - Trælen på Senja
dc.typeReport
dc.description.localcode60382
dc.source.pagenumber30
dc.relation.project(342902) MINN Helikoptermålinger - Geofysikk for Skaland Graphite


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal