Show simple item record

dc.contributor.authorBoyd, R.
dc.contributor.authorSchiellerup, H.
dc.contributor.authorSandstad, J.S.
dc.contributor.authorKorneliussen, A.
dc.contributor.authorIhlen, P.M.
dc.contributor.authorBjerkgård, T.
dc.date.accessioned2020-07-15T07:30:52Z
dc.date.available2020-07-15T07:30:52Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664540
dc.description.abstractRapporten fremstiller \u201Din situ\u201D (i bakken) verdi av innholdet av metaller av potensiell økonomisk betydning i metallforekomster av nasjonal betydning som er kvantifisert på en troverdig måte når det gjelder både tonnasje og gehalt. Kvaliteten på beregningene varierer fra samsvar med internasjonale krav (JORC eller NI) til mer generelle vurderinger. Vurderingene angir verdien av forekomstenes metallinnhold i henhold til priser på verdens metallbørser pr. april 2012. Verdien av andelen av forekomstene som man kan realisere i en fremtidig drift vil påvirkes av driftsforhold og prisvariasjoner. Rapporten gir også en kort omtale av forekomster av betydning som er dokumentert til en viss grad, men ikke nok til at man vet tonnasje eller gehalt, og av felt hvor det er klare indisier på potensial, men foreløpig uten funn. Ikke minst ligger det et betydelig potensial i dypereliggende funn i \u201Dhistoriske\u201D malmfelt.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2012.048)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMETALLER
dc.subjectMALMGEOLOGI
dc.subjectØKONOMISK GEOLOGI
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.titleMineral- og metallressurser i Norge: "In situ" verdi av metallforekomster av nasjonal betydning
dc.typeReport
dc.description.localcode59994
dc.source.pagenumber43
dc.relation.project(346600) Mineralressursutredninger: Verdi og potensial


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal