Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStalsberg, Knut
dc.contributor.authorDerron, Marc H.
dc.coverage.spatial11163 Herdla
dc.coverage.spatial11162 Sæbø
dc.coverage.spatial11154 Fjell
dc.coverage.spatial11151 Bergen
dc.date.accessioned2020-07-15T07:38:26Z
dc.date.available2020-07-15T07:38:26Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664566
dc.description.abstractAktsomhetskart for jordskred og steinsprang er utarbeid for Askøy kommune. Arbeidet er utført som metodeutprøving i samband med at NGU utarbeider aktsomhetskart med nasjonal dekning. For steinsprang er det benyttet samme formelverk og metodikk som ved utarbeidelsen av det nasjonalt dekkende datasettet \u2019Aktsomhetskart for steinsprang\u2019 som nå er tilgjengelig på www.skrednett.no. For Askøy er det imidlertid benyttet detaljerte terrengdata med 4 x 4 m cellestørrelse, og dette gir langt bedre nøyaktighet i framstilling av aktsomhetsområder.\rDet er gjort befaringer i utvalgte områder på Askøy. I disse områdene var det godt samsvar mellomaktsomhetssonene fra GIS-analysene og feltobservasjoner av tidligere steinsprang. \rGIS-analysene og feltkontroll viser at det i nyere tid er bygget bolighus innenfor områder med potensiell fare for steinsprang. Eksempler på dette er vist i rapporten.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2010.007)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSKRED
dc.subjectJORDSKRED
dc.subjectKART
dc.subjectMETODE
dc.subjectSTEINSPRANG
dc.subjectTERRENGMODELL
dc.titleAktsomhetskart steinsprang og jordskred for Askøy kommune; test av metoder på høgoppløselig terrengmodell
dc.typeReport
dc.description.localcode58443
dc.source.pagenumber22 + kart
dc.relation.project(319500) Nye metoder i norsk skredkartlegging


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal