Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBoyd, Rognvald
dc.date.accessioned2020-07-15T07:39:06Z
dc.date.available2020-07-15T07:39:06Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664579
dc.description.abstractMålet med rapporten er å foreta en analyse av norske interesser i forhold til mineralressurser. Analysen gir en kortfattet fremstilling av hvilke ressurser Norge har og verdensmarkedet (tilbuds- og etterspørselstrender). På dette grunnlag pekes det på noen norske interesser, både muligheter i Norge og trusler mot forsyninger som er viktige for norsk industri. Det er nylig gjennomført en omfattende analyse av tilsvarende karakter på europeisk nivå i forbindelse med EUs råvareinitiativ (Raw Materials Initiative - RMI), og det har vært praktisk å benytte denne analysen som utgangspunkt og ramme. Aktuelle problemstillinger er også vurdert i forhold til USAs Critical Materials Strategy, en analyse som har mer begrenset fokus enn RMI.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2011.030)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectINDUSTRIMINERALER
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.titleMineral- og metallressurser i Norge: potensial og strategisk betydning
dc.typeReport
dc.description.localcode57883
dc.source.pagenumber56
dc.relation.project(052730) Formidling og brukerkontakt - Industrimineraler og metaller


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal