Show simple item record

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.coverage.spatial14203 Sunndalsøra
dc.date.accessioned2020-07-15T07:40:19Z
dc.date.available2020-07-15T07:40:19Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664612
dc.description.abstractTrønderEnergi har, i samarbeid med Oppdal og Sunndal komrnuner, gjennomført et prosjekt med sikte på å endre deler av manøvreringsreglementet for Driva kraftverk i Sunndalen. Gjevilvatnet er hovedmagasin for kraftverket og målet med endringene i reglementet er å bedre fyllingsforholdene i magasinet ved å minske pålagt slipping av magasinvann til Driva elv i sommerhalvåret. Regulanten ønsker gjennom dette å imøtekomme klager fra grunn-og hytteeiere angående påståtte ødeleggelser, bl.a. stranderosjon ved Gjevilvatnet og i Gjevilvassdalen, som følge av reguleringen.\rGrunnvannsforholdene i områdene langs Driva elv nedstrøms kraftstasjonen vil kunne bli påvirket av et redusert utslipp av magasinvann til Driva elv i somrnerhalvåret. TrønderEnergi rettet høsten 2004 en forespørsel til NGU angående kartlegging av samspillet mellom elv og grunnvann i de elvenære områdene nedstrøms Driva kraftverk. NGU etablerte stasjoner for overvåking av grunnvannstand på elveslettene ved Grøa og Furu i april 2005. De enkelte observasjonsrør ble instrumentert slik at vannstander ble registrert digitalt for hver time i overvåkingsperioden fra april 2005 til september 2009.\rPå bakgrunn av observasjoner av ulike kombinasjoner av nedbør, elvevannstand, og grunnvannstander, kan det konkluderes med følgende:\rNydannelser av grunnvann skjer i hovedsak ved at lokal nedbør og avrenning fra høyfjellsområdene som omslutter Sunndalen infiltrerer ned i grunnen.\rVariasjoner i elvevannstanden har en viss påvirkning på områdene nærmest elva, men virkningen avtar raskt med økende avstand til elva. Flomtopper i Driva gir kun merkbare økninger i grunnvannstanden i elveslettene som ligger nærmere enn 150 m fra elva.\rDet foreliggende forslag til nye innslagspunkter for utslipp av magasinvann fra Gjevilvatnet kan medføre at grunnvannstanden blir inntil 0,6 m lavere enn tidligere i umiddelbar nærhet av Driva elv på de lavtliggende elveslettene nedstrøms Driva kraftverk i perioden juni - oktober. Endringene i innslagspunkter for utslipp av magasinvann vio i svært liten grad påvirke grunnvannstanden i de deler av de lavtliggende elveslettene som ligger med enn 150 m fra Driva elv.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2010.009)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFELTMÅLING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectHYDROLOGI
dc.subjectVASSDRAG
dc.titleOvervåking av grunnvannstand og elvevannstand på Grøa og Furu i Sunndal kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode56430
dc.source.pagenumber32 s.
dc.relation.project(271200) Mindre samarbeidsprosjekter - Grunnvann og grunnvarme


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal