Show simple item record

dc.contributor.authorElvebakk, Harald
dc.coverage.spatial18134 Holmestrand
dc.coverage.spatial18143 Drammen
dc.date.accessioned2020-07-15T07:40:52Z
dc.date.available2020-07-15T07:40:52Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664629
dc.description.abstractI forbindelse med at Jernbaneverket planlegger ny jernbanetunnel mellom Holm og Nykirke i Vestfold, samt ny Holmestrand jernbanestasjon i fjell, har NGU logget fire brønner langs tunneltras\u00E9en. Hensikten med loggingen var å kartlegge oppsprekking og geologi for å få informasjon om fjellkvalitet. Det er logget med optisk og akustisk televiewer og målt resistivitet i fjell, seismisk hastighet, temperatur, ledningsevne i vann, og naturlig gammastråling. Opptakene med optisk televiewer ble meget gode i tre av hullene hvor det var klart vann. I det fjerde hullet var vannet svært grumset og det ble derfor logget med akustisk televiewer.\rOpptakene med optisk televiewer viser at det i FB 78,6 og FB 79,8 er sandstein (Ringerike). I de deler av hullene hvor det ikke var vann ble opptakene for dårlig til å se detaljert geologi. Basalten i FB 81,3-2 har noe varierende sammensetning med hensyn til kornstørrelse og inneslutninger.\rMålingene har påvist et fåtall soner med noe lav resistivitet og lav seismisk hastighet. Det er også indikert vannførende sprekker. Det forventes ikke at disse sonene vil medføre problemer ved tunneldriving om de skulle krysse tunneltras\u00E9en. I FB 81,3-2 er det påvist vanninnslag fra en sprekkesone på 37 m dyp. Dette er ca 35 m over grunnvannsspeilet og langt over tunnelnivå. I det samme hullet er det observert flere soner med konglomerat på forskjellige dyp. I FB 85,5, som er artesisk, er det indikert vanninnstrømning i hullet fra en sprekk på 16,3 m dyp. Vannmengden som strømmet ut av hullet var meget liten. Det er observert tre åpne sprekker i FB 79,8, men det er ingen indikasjon på at de er vannførende.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2010.032)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectBORHULLSLOGGING
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectLYDHASTIGHET
dc.subjectNATURLIG STRÅLING
dc.subjectTEMPERATURMÅLING
dc.subjectTUNNEL
dc.titleGeofysisk logging av 4 borehull langs planlagt jernbanetunnel Holm-Holmestrand-Nykirke
dc.typeReport
dc.description.localcode56433
dc.source.pagenumber42 s.
dc.relation.project(329501) Resistivitetsmålinger Holmestrand


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal