Show simple item record

dc.contributor.authorHolten, M. A.
dc.contributor.authorIsaksen, M. E.
dc.contributor.authorSørensen, L.
dc.contributor.authorSom, B.
dc.contributor.authorRusti, E. H.
dc.contributor.authorPaulsrud, L. E.
dc.contributor.authorMoen, I. M.
dc.contributor.authorLønmo, N. H.
dc.contributor.authorLillevik, M.
dc.contributor.authorAndersen, M. K.
dc.contributor.authorAtaei, M.
dc.contributor.authorBuraas, I. K.
dc.contributor.authorDreiås, G.M.
dc.contributor.authorGabrielsen, K. M.
dc.contributor.authorGranly, T.
dc.coverage.spatial16214 Trondheim
dc.date.accessioned2020-07-15T07:41:01Z
dc.date.available2020-07-15T07:41:01Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664635
dc.description.abstractVed hjelp av et bærbart XRF-instrument er eksteriørmalingen på 290 bygg i Midtbyen i Trondheim undersøkt for innholdet av antimon, arsen, barium, bly, brom, jern, kadmium, klor, kobber, krom, kvikksølv, nikkel, sink, tinn, titan og vanadium.\rResultatene viser at miljø- og helsefarlige stoffer forekommer i eksteriørmaling på mange av de 290 undersøkte bygg i Midtbyen i Trondheim. Blyinnholdet som er påvist i de ulike eksteriørmalingene er overraskende høyt. Grenseverdien for farlig avfall for bly overskrides i mange bygg. Flere bygg som ble pusset opp i 1996 forbindelse med 1000 års jubileet for Trondheim, har et høyt innhold av bly i de ytre fasader. Ingen malingsfarger skilte seg spesielt ut med tanke på innhold av blyinnhold.\rStående bygningsmasse er sannsynligvis en viktig aktiv forurensningskilde for tungmetaller. Naturlig avflassing og rehabiliteringsarbeider representerer en risiko for spredning av bly og andre miljøgifter til jord og til overvannssystemet med mulighet for videre spredning til havnebassenget.\rBlyinnholdet i interiørmaling ble undersøkt i ett bygg (Trondheim Katedralskole). Konsentrasjonen av bly i malingen ble her påvist å være høyre enn grenseverdien for farlig avfall (>2500 mg\/kg).
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2009.078)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBLY
dc.subjectANTIMON
dc.subjectBARIUM
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectKROM
dc.subjectMILJØGIFT
dc.titleKartlegging av miljøgifter i eksteriørmaling på bygninger i Midtbyen i Trondheim
dc.typeReport
dc.description.localcode55664
dc.source.pagenumber53 s.
dc.relation.project(296000) Mindre oppdrag miljøkjemi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal