Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRønning, Jan S.
dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.contributor.authorHeincke, Bjørn
dc.contributor.authorOlesen, Odleiv
dc.contributor.authorTønnesen, Jan F.
dc.coverage.spatialKRAGERØ
dc.coverage.spatialHOLMESTRAND
dc.coverage.spatialVESTFOLD
dc.coverage.spatialAGDER
dc.coverage.spatialTELEMARK
dc.coverage.spatial18143 Drammen
dc.coverage.spatial17124 Kragerø
dc.coverage.spatial13112 Farsund
dc.coverage.spatialFARSUND
dc.date.accessioned2020-07-15T07:41:02Z
dc.date.available2020-07-15T07:41:02Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664636
dc.description.abstractSom et ledd i NGUs arbeid med å forbedre forundersøkelsene ved tunnelarbeider er det foretatt geofyslske målinger ved tre tunnelanlegg, hvor det har vært visse problemer knyttet til selve drivingen eller ved uhell i ettertid. De valgte tunnelene er Hanekleivtunnelen ved Sande i Vestfold, Ravneheitunnelen ved Farsund på Lista og Vadfosstunnelen ved Kragerø. Hensikten med dette har vært å se om etablert tolkningsmodell fra undersøkelser ved Lunnertunnelen kunne overføres til andre geologiske miljø. Kartlagte svakhetssoner kunne påvises med resistivitetsmålinger på bakken, metoden kunne karakterisere sonene geometrisk (bredde, fall og dyptgående), og en kunne skille ustabile soner fra soner hvor vannlekkasjer var et større problem. Ved Hanekleivtunnelen er det utført VLF-målinger og refraksjonsseismikk som et supplement til resistivitetsmåiinger, og her forelå også indikasjoner på dypforvitring fra tidligere regionalkartlegging.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2009.040)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectTUNNEL
dc.titleGeofysiske målinger over tunneler ved Hanekleiv, Ravneheia og Vadfoss
dc.typeReport
dc.description.localcode55681
dc.source.pagenumber33 s.
dc.relation.project(329500) ForForUT, Forbedrede Forundersøkelser UTbygning


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal