Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial13143 Sauda
dc.coverage.spatial13142 Suldalsvatnet
dc.coverage.spatial13134 Sand
dc.coverage.spatial13133 Lyngsvatnet
dc.coverage.spatial13132 Lysekammen
dc.coverage.spatial13124 Frafjord
dc.coverage.spatial12132 Strand
dc.coverage.spatialSANDNES
dc.coverage.spatialSTRAND
dc.coverage.spatialHJELMELAND
dc.coverage.spatialSULDAL
dc.coverage.spatialSAUDA
dc.coverage.spatialSTAVANGER
dc.coverage.spatial12131 Vindafjord
dc.coverage.spatial12121 Høle
dc.date.accessioned2020-07-15T07:41:12Z
dc.date.available2020-07-15T07:41:12Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664641
dc.description.abstractI et samarbeidsprosjekt med Rogaland fylkeskommune har NGU ajourført og oppdatert forekomstene i Grus- og Pukkdatabasen i Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sauda og Finnøy kommune. Det er også utført berggrunnskartlegging og prøvetaking for kvalitetsvurdering av ulike bergarters egenskaper for produksjon av pukk i den samme regionen. Resultatene er bearbeidet og tilrettelagt for bruk i arbeidet med regionalplanen for byggeråstoff i Ryfylke. Forekomstene er klassifisert etter hvor viktige de er i en framtidig ressurssituasjon etter samme mal som ble brukt i \"Fylkesdelplan for byggeråstoffer på Jæren\". Til sammen er 104 sand- og grusforekomster og 68 pukkforekomster vurdert i de seks kommunene.\rGrunnlagsmaterialet for planarbeidet er lagret digitalt og finnes i Grus- og Pukkdatabasen ved NGU og er tilgjengelige for brukerne via internett og tilsendte datasett. I denne rapporten er det meste av dette materialet samlet som kart, beskrivelser, utskrifter og tabeller.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2010.008)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectGRUS
dc.subjectPUKK
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectSAND
dc.subjectVOLUM
dc.titleGrunnlagsmateriale for regionalplan for byggeråstoffer i Ryfylke, Rogaland fylke 2010.
dc.typeReport
dc.description.localcode55823
dc.source.pagenumber61 s. + ka
dc.relation.project(268014) Fylkesdelplan og ressursregnskap i Rogaland


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal