Show simple item record

dc.contributor.authorJartun, Morten
dc.contributor.authorOttesen, Rolf Tore
dc.contributor.authorEggen, Ola A.
dc.date.accessioned2020-07-15T07:41:29Z
dc.date.available2020-07-15T07:41:29Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664652
dc.description.abstractNGU har i samarbeid med Sysselmannen på Svalbard (SMS) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) studert innholdet av polyklorerte bifenyler (PCB) i jord, sedimenter og bygningsmaterialer i samtlige bosetninger på Svalbard. Til sammen er det samlet inn 1019 prøver fra Barentsburg, Bjørnøya, Colesbukta, Fuglehuken fyr, Grumantbyen, Hopen, Hornsund, Isfjord radio, Longyearbyen, Ny-Ålesund, Pyramiden og Svea. Resultatene viser at overflatejord i Barentsburg og Pyramiden er meget sterkt forurenset sammenlignet med de andre bosetningene, og konsentrasjonene er også høye i forhold til tilsvarende undersøkelser på fastlandet. Avflassende PCB-holdig maling og gamle kondensatorer med PCB-olje ser ut til å være de viktigste lokale PCB-kildene. PCB ble påvist i et eller flere prøvemedia fra alle bosetninger unntatt Hopen, Hornsund og Svea.\rResultatene for maling viser at 60% av eksisterende bygningsmasse i Barentsburg og Pyramiden inneholder PCB i ett eller flere typer materiale. I Longyearbyen finnes spor av PCB i 15% av bygningene, enten i utendørs maling eller betong.\rDet er urført grove estimater på mengden PCB som finnes i overflatejord på Svalbard basert på 1,5 g\/cm3 og en jorddybde på 20 cm. I Barentsburg kan det i så fall ligge så mye som 300 kg ren PCB per km2. Tilsvarende mengde i Pyramiden er 430 kg\/km2 og i Longyearbyen 3 kg\/km2. Dette er grove overslag, men er gjort basert på det beste empiriske grunnlaget som eksisterer i dag. Overflatejorda i bosetningene er svært tilgjengelig for spredning til det marine miljø ved overflateavrenning, snøsmelting, samt vind- og bølgeerosjon.\rSamarbeidet i PCB-prosjektet har omfattet flere norske forsknings- og forvaltningsinstitusjoner samt det russiske gruveselskapet Trust Arktikugol. Tiltaksplaner for å få samlet inn PCB-holdig avfall har blitt satt i gang, og en detljert plan for å fjerne rundt 2000 små PCB-holdige kondensatorer i Barentsburg og Pyramiden er et viktig steg i riktig retning. Videre planer for aktsomhet rundt forflytning av overflatemasser, spesielt i de russiske bosetningene Barentsburg og Pyramiden med svært høye konsentrasjoner av PCB, samt sikker deponering av forurenset jord og bygningsavfall er igang.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2010.038)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.subjectOVERFLATESEDIMENT
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectKARTLEGGING
dc.titlePCB fra lokale kilder på Svalbard - overflatejord og produkter 2007-2009
dc.typeReport
dc.description.localcode56528
dc.source.pagenumber55 s.
dc.relation.project(331500) PCB på Spitsbergen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal