Show simple item record

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.contributor.authorRubensdotter, Lena
dc.contributor.authorTiarks, Henning
dc.contributor.authorFollestad, Bjørn
dc.coverage.spatial14193 Lesjaskog
dc.date.accessioned2020-07-15T07:42:47Z
dc.date.available2020-07-15T07:42:47Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664703
dc.description.abstractI et samarbeid med Lesja kommune er det satt i gang et opplæringsprosjekt i grenseområdet mellom fagene kvartærgeologi og hydrogeologi for å styrke integrering av kunnskap mellom disse fagfeltene.\rDette vi danne grunnlag for valg av strategier for kartleggingen av løsmasser og grunnvannsundersøkelser. Videre vil prosjektet se på anvendelse av utstyr og gi anbefalinger slik at sammenhengen mellom avsetningstype, dannelse og hydrogeologi kan bli undersøkt på en tilfredsstillende måte. Det er utført 7 boringer i avsettningene ved Lora og Grøna. Boreresultater ved Lora støtter den kvartærgeologiske tolkningen med hensyn til avsetningens dannelse (genese) som en breelvavsetning. Denne er avsatt som en vifte ut over brekammer-\/bresjøavsetninger i øst. Ved Grøna ble det avsatt mere stein og blokkrike avsetninger under isavsmeltningen. Dette samsvarer godt med de registrerte geotekniske parametrene. \rDisse boringer til 20 - 30 m er foretatt med etterfølgende nedsetting av sammensveisete stålfullrør med to meter stålfilterrør nederst. På grunn av tekniske begrensninger ble det tatt ut vannprøver fra 5 av det 7 boringer. Vannprøver ble analysert i NGU-lab og viser lavt innhold av ioner. Grunnvannskvaliteten er også tilfredsstillende i forhold til drikkevannsforskriften. \rVidere framdrift mht endelig fastsetting av vannmengder og en endelig drikkevannnskvalitet vil innebære oppfølgende undersøkelser med bl.a. overvåkning av vannstand i elver og grunnvannsspeil, samt boring av testbrønner. Strømmingsforholdene må utredes med fokus på vannkvalitet i forskjellige grunnvannsmiljøer, f. eks. ved Lora. For å kunne planlegge en eventuell framtidig utvinning av grunnvanns reservoarene, er boringer med opptak av sedimentprøver nødvendig.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2008.076)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBREELVAVSETNING
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBRØNNBORING
dc.subjectBRESJØAVSETNING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titleIntegrasjon av kunnskap, grunnvann og løsmasser. Eksempler fra Lora og Grøna i Lesja kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode54840
dc.source.pagenumber33 s.
dc.relation.project(325700) Integrasjon av kunnskap, Grunnvann/grunnvarme og Løsmasser/klimautvikling


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal