Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Heidi A.
dc.contributor.authorGrefsrud, Ellen Sofie
dc.contributor.authorTotland, Oddbjørn
dc.contributor.authorBøe, Reidulv
dc.coverage.spatial14232 Froan
dc.coverage.spatial14221 Nord-Frøya
dc.date.accessioned2020-07-15T07:42:57Z
dc.date.available2020-07-15T07:42:57Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664709
dc.description.abstractDenne undersøkelsen inngår i Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av marint biologisk mangfold, og utgjør første del av et prosjekt som undersøker sammenhengen mellom bunntyper og kamskjellforekomster. Undersøkelsen har til hensikt å finne ut om tette\/store forkomster av kamskjell (Pectenmaximus) kan kartlegges og eventuelt predikeres fra geofysiske data innsamlet ved hjelp av sonar (detaljbatymetri og bunnreflektivitet) og høyoppløselig seismikk. Prosjektet utføres i et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet (Hl) og NGU.\rTo områder i Froan, Sør-Trøndelag, ble valgt ut, der en fra tidligere undersøkelser og kommersiell drift vet at det er store kamskjellforekomster. Prosjektet startet med feltundersøkelser og datainnsamling på et tokt med NGUs forskningsfartøy FF Seisma i mars 2009. Det ble samlet inn høyoppløselig batymetri, bunnreflektivitetsdata (backscatter) og seismikk, samt tatt bunnprøver ved hjelp av en grabb. I tillegg ble en mindre gummibåt benyttet for videoopptak med ROV (miniubåt).\rDe innsamlede dataene er stort sett av god kvalitet, og er benyttet til framstilling av detaljerte batymetriske kart, bunnreflektivitetskart og bunntypekart. Bunnreflektivitetsdata gir informasjon om blant annet bunnsedimenters hardhet og kornstørrelse, og kan dermed benyttes til å kartlegge bunnen som substrat for kamskjell og forekomster av kamskjell.\rI september 2009 vil det bli gjennomført et nytt tokt med FF Seisma for å studere mulige sammenhenger mellom bunnreflektivitet, bunntyper og kamskjellforekomster. En vil da kunne avgjøre om dataene og kartleggingsmetodikken fra første tokt kan benyttes til kartlegging av kamskjellforekomster i framtida.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2009.044)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectOVERFLATESEDIMENT
dc.subjectMARINBIOLOGI
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectSEISMIKK
dc.subjectSONAR
dc.titleBunnforhold og kamskjellforekomster - kartlegging av to områder i Froan
dc.typeReport
dc.description.localcode55262
dc.source.pagenumber43 s.
dc.relation.project(319400) Biologisk mangfold - NGU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal