Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOlsen, Lars
dc.coverage.spatial18173 Follebu
dc.coverage.spatial18172 Lillehammer
dc.date.accessioned2020-07-15T07:43:14Z
dc.date.available2020-07-15T07:43:14Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664719
dc.description.abstractKvartærgeologisk kartlegging (løsmassekartlegging) av østlige deler av Lillehammer kommune ble utført i 1976-1980 og fullført i resten av kommunen i 2007. På dette grunnlaget er det laget et kvartærgeologisk kart (løsmassekart) over hele kommunen i målestokk 1:50 000 (vedlegg 1). Løsmassene er generelt dominert av morenemateriale (avsatt av isbre). Det er oftest relativt grovkornig (sandig, grusig) i overflaten og ned til 1-3 m dyp. Under dette er massene oftest mer finkornige (siltig, leirig), selv om stein og blokker også forekommer i dypet. De største sorterte avsetningene (silt, sand, grus) som er avsatt av dagens elver eller fortidens breelver ligger i hovedsak konsentrert til nedre deler og munningen av de største dalene (Gudbrandsdalen, Østre Gausdal, Rinddal\/Vingrom). I vestlige deler av kommunen ligger slike avsetninger hovedsakelig i langstrakte 50-500 m brede belter langs dalbunnen (Saksumdal, Østre Gausdal). \rDet er få spor etter skredaktivitet i Lillehammer kommune og løsmassene regnes som relativt stabile. Ved betydelige nedbørsmengder vil løsmassene i bratte skråninger likevel kunne være utsatt for utrasninger\/ utglidninger, særlig der relativt finkornige masser forekommer.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2008.031)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectREGIONAL KARTLEGGING
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.titleKvartærgeologi i Lillehammer kommune - beskrivelse til løsmassekart M 1:50 000
dc.typeMap
dc.description.localcode54638
dc.source.pagenumber75 s. + 1
dc.relation.project(291100) Nasjonale databaser - løsmasser


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal