Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJæger, Øystein
dc.contributor.authorFrengstad, Bjørn
dc.date.accessioned2020-07-15T07:44:15Z
dc.date.available2020-07-15T07:44:15Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664746
dc.description.abstractÅrsrapporten gir en oversikt over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) i 2007. To store prøvetakingsrunder, vår og høst, er blitt gjennomført. Grunnvann fra 52 LGN-områder er prøvetatt og 105 vannprøver er analysert på NGU lab.\rMål fra 2006 om at grunnvannskvaliteten overvåkes i minst 50 LGN-områder og at grunnvann fra alle områdene samles inn to ganger i året, ble oppnådd i 2007.\rMålet om etablering av et LGN-område på Svalbard ble ikke oppnådd. Det må derfor arbeides videre med å finne et egnet område for prøvetaking av grunnvann.\rEtter en 3-års periode med oppgradering og nyetableringer av LGN-områder bør det fremover prioriteres å overvåke grunnvannskvaliteten i de etablerte områdene. Dette bør gjøres etter faste rutiner for å få fram langtids trender i grunnvannets kjemiske sammensetning.\rFakta-ark om alle LGN-områdene er tilgjengelig på internett under den nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA) www.ngu.no\/kart\/granada. GRANADA er oppdatert til og med 2005.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2008.028)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectVANNKVALITET
dc.titleLandsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 2007
dc.typeReport
dc.description.localcode54339
dc.source.pagenumber42 s.
dc.relation.project(230800) Landsomfattende grunnvannsnett


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal