Show simple item record

dc.contributor.authorRønning, J. S.
dc.contributor.authorTønnesen, J. Fr.
dc.contributor.authorHeincke, B. H.
dc.contributor.authorDalsegg, E.
dc.coverage.spatialSTRANDA
dc.coverage.spatial13194 Valldal
dc.coverage.spatial12192 Geiranger
dc.coverage.spatialFJORD
dc.date.accessioned2020-07-15T07:45:47Z
dc.date.available2020-07-15T07:45:47Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664780
dc.description.abstractI forbindelse med Åknes\/Tafjord-prosjektet, har NGU videreført de geofysiske bakkemålingene ved Åknes i Stranda kommune og Hegguraksla i Nordal kommune. Hensikten med dette var å få flere detaljer omkring utbredelsen av de ustabile områdene. Målingene var en oppfølging av målingene i 2004 og 2005 rapportert tidligere (Rønning m. fl. 2006), som ble vurdert å ha gitt et betydelig bidrag til forståelsen og utbredelsen av de rasutsatte områdene. Ved Åknes er det nå totalt målt 10 km 2D resistivitet fordelt på 10 profiler, vel 1800 meter refraksjonsseismikk fordelt på 4 profiler og ca 8 km georadar fordelt på 10 profiler. Ved Heggurdaksla er det totalt målt 2 resistivitetsprofiler på 800 meter og ett georadarprofil på 800 meter.\rDe nye målingene i 2006 og 2007 har ikke kommet med vesentlig ny informasjon om utbredelse og tykkelse av det ustabile fjellpartiet ved Åknes, men har bekreftet konklusjonene fra forrige rapport (Rønning m.fl. 2006). Det er klare indikasjoner på at utbredelsen av det ustabile partiet er ca 500 x 1200 meter og at tykkelsen er fra 40 til ca 60 meter. Det finnes imidlertid indikasjoner på at tykkelsen av det ustabile fjellpartiet kan være opp mot 100 meter målt vinkelrett på fjellsiden. Resistivitetsmålingene og til dels refraksjonsseismikken indikerer et undulerende mønster på det ustabile fjellpartiet, og hvor det også indikeres enkelte mer eller mindre vertikale bruddsoner. Det er reist noen kritiske spørsmål til dette, men modellberegninger indikerer at de strukturer som vises er reelle. Georadar viser en opphopning av reflektorer der grunnvannet ligger dagnært, og enkelte reflektorer avspeiler grunnvannsnivå. Alternative tolkningsmetoder antyder at det oppsprukne fjellpartiet er mer inhomogent enn opprinnelig tolket. Dette er tema i et pågående forskningsprosjekt der 3D refraksjonsseismikk samtolkes med de andre datasettene fra Åknes.\rEt nytt resistivitetsprofil ved Hegguraksla i Tafjord bekrefter tidligere tolkning. Målinger med georadar indikerer stedvis stor oppsprekning.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2007.026)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.titleGeofysiske målinger på bakken ved Åknes og ved Hegguraksla, Stranda og Nordal kommuner, Møre og Romsdal
dc.typeReport
dc.description.localcode54579
dc.source.pagenumber60 s.
dc.relation.project(300601) Åknes/Tafjord prosjektet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal