Show simple item record

dc.contributor.authorHenderson, I. H. C.
dc.contributor.authorHenriksen, H.
dc.contributor.authorBöhme, M.
dc.contributor.authorSaintot, A.
dc.date.accessioned2020-07-15T07:45:52Z
dc.date.available2020-07-15T07:45:52Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664783
dc.description.abstractDenne rapporten gir en beskrivelse og oppsummering av arbeid utført av NGU i forbindelse med fjellskredundersøkelser i Sogn og Fjordane. Prosjektet er en del av en nasjonal satsing på fjellskredundersøkelser for å kartlegge potensielle ustabile fjellpartier. I samarbeid med fylkesgeologen har NGU identifisert 37 potensielle ustabile fjellpartier. De fleste av disse lokalitetene ble befart i løpet av den første feltsesongen i 2007. En prioritering har blitt gjennomført av de lokalitetene som viser klarer tegn til ustabilitet og som fremdeles er interessante for videre undersøkelse. Av de 37 lokalitetene har vi satt ut GPS punkt på 8 lokaliteter; Flåm i Aurland, Viddalen, Tussen, Oppigardshyrna, Gråberget, Stopelen, Lifjellet og Strandanipa. Flåm, Stopelen og Oppigardshyrna har flere års målinger og her kan vi si noe om bevegelse. Ved Flåm har det vært utført kartlegging tidligere. I 2005 ble det etablert et omfattende GPS-nettverk med 22 punkter. Det finnes to års måleserier på de fleste av punktene. Resultatene viser bevegelse i punktene i et større område med opp til 40mm horisontalt, men mindre vertikalt. Volumet kan være mellom 70-120 millioner m3. Områdene som er i bevegelse representerer trolig det største potensielle ustabile fjellpartiet som er registrert i Norge. GPS målingene her må fortsette flere år fremover, men vi anbefaler også igangsetting av et oppfølgende arbeid som integrerer flere undersøkelsesmetoder. Et års måleserie fra både Stopelen og Oppigardshyrna viser tvetydig resultater. Målingene må fortsette her i flere år og suppleres med resultater fra andre undersøkelsesmetoder. Nye GPS punkter har blitt satt ut på Lifjellet Øst og Lifjellet Vest, Tussen, Viddalen og Strandanipa. Første års måleserie forventes i løpet av 2008 på disse lokalitetene. Analyser av satellittdata (InSAR) skal tas i bruk i løpet av 2008 og vil gi bedre mulighet for å identifisere bevegelse i de ustabile fjellpartiene på fylkesbasis. Både bakkebasert LIDAR, for å kartlegge detaljer i overflatedeformasjon, og flybåren LIDAR i fyllitt området ved Aurland skal gi en økt mulighet for å bedre kunne dokumentere og forstå de ustabile fjellpartiene. Feltarbeidet skal fortsette i 2008 med en kombinasjon av geologisk kartlegging, oppfølgning av InSAR analysene og LIDAR skanning på utvalgte lokaliteter.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2008.026)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSKRED
dc.subjectGEOLOGISK RISIKO
dc.subjectSTRUKTURGEOLOGI
dc.titleKartlegging av mulig ustabile fjellpartier, Sogn og Fjordane
dc.typeReport
dc.description.localcode54279
dc.source.pagenumber114 s.
dc.relation.project(310100) ROS analyse for fjellskred i Sogn og Fjordane


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal