Show simple item record

dc.contributor.authorJartun, Morten
dc.contributor.authorOttesen, Rolf Tore
dc.contributor.authorVolden, Tore
dc.date.accessioned2020-07-15T07:47:03Z
dc.date.available2020-07-15T07:47:03Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664826
dc.description.abstract122 prøver av overflatejord, maling, betong og oljer ble samlet inn fra sentrale deler av bosetningene i Barentsburg, Pyramiden og Longyearbyen på Svalbard sommeren 2007. I tillegg ble det samlet inn 11 kondensatorer fra elektrisk avfall eller aktive installasjoner. Innholdet av polyklorerte bifenyler (PCB) ble bestemt i samtlige prøver, og målet med undersøkelsen var å kontrollere produkter som kunne inneholde PCB lokalt på Svalbard, og om disse kildene kunne ha påvirket overflatejorda og en videre spredning i miljøet på disse stedene.\rMediankonsentrasjonen av PCB7 i overflatejord fra Barentsburg og Pyramiden er på hhv. 0,268 og 0,172 mg\/kg. I Longyearbyen er mediankonsentrasjonen <0,004 mg\/kg. Konsentrasjonene som ble funnet i Barentsburg og Pyramiden er meget høyt også i forhold til undersøkelser som er foretatt på samme måte i bl.a. Oslo, Bergen og Trondheim. Det ble også funnet høye konsentrasjoner i maling både fra Barentsburg (opp til 3520 mg\/kg), Pyramiden (opp til 1290 mg\/kg) og i Longyearbyen (opp til 0,695 mg\/kg).\rKonsentrasjonen av PCB7 i små, elektriske kondensatorer samlet inn fra Barentsburg og Pyramiden er også meget høyt, opp mot 114000 mg\/kg. Det ble ikke funnet spor av PCB i kondensatorer fra Longyearbyen.\rOverflatejorda i de russiske bosetningene Barentsburg og Pyramiden er svært forurenset med PCB. Basert på funn av PCB i bl.a. maling og elektriske komponenter er dette de viktigste kildene til lokal PCB-forurensning i disse områdene. Hvorvidt de høye konsentrasjonene også vil påvirke f.eks. miljøtilstanden i marine sedimenter er ikke studert i detalj i denne undersøkelsen, men med tanke på de store volum av avfall som ligger spredt rundt i bosetningene, erosjon fra små og større elver samt vinderosjon, er det meget sannsynlig at dette har ført til spredning av PCB til det marine miljø. De påviste PCB-kildene er fremdeles aktive forurensningskilder. Tiltak bør gjennomføres for å redusere\/hindre fremtidig spredning av PCB.\rEn tilsvarende undersøkelse bør gjennomføres i Ny Ålesund.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2007.075)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.subjectFORURENSNING
dc.titlePCB fra lokale kilder i Barentsburg, Pyramiden og Longyearbyen på Svalbard
dc.typeReport
dc.description.localcode53742
dc.source.pagenumber31 s.
dc.relation.project(307300) Urban risk. Doktorgradsprosjekt for Morten Jartun


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal