Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJartun, Morten
dc.contributor.authorOttesen, Rolf Tore
dc.contributor.authorVolden, Tore
dc.date.accessioned2020-07-15T07:47:03Z
dc.date.available2020-07-15T07:47:03Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664826
dc.description.abstract122 prøver av overflatejord, maling, betong og oljer ble samlet inn fra sentrale deler av bosetningene i Barentsburg, Pyramiden og Longyearbyen på Svalbard sommeren 2007. I tillegg ble det samlet inn 11 kondensatorer fra elektrisk avfall eller aktive installasjoner. Innholdet av polyklorerte bifenyler (PCB) ble bestemt i samtlige prøver, og målet med undersøkelsen var å kontrollere produkter som kunne inneholde PCB lokalt på Svalbard, og om disse kildene kunne ha påvirket overflatejorda og en videre spredning i miljøet på disse stedene.\rMediankonsentrasjonen av PCB7 i overflatejord fra Barentsburg og Pyramiden er på hhv. 0,268 og 0,172 mg\/kg. I Longyearbyen er mediankonsentrasjonen <0,004 mg\/kg. Konsentrasjonene som ble funnet i Barentsburg og Pyramiden er meget høyt også i forhold til undersøkelser som er foretatt på samme måte i bl.a. Oslo, Bergen og Trondheim. Det ble også funnet høye konsentrasjoner i maling både fra Barentsburg (opp til 3520 mg\/kg), Pyramiden (opp til 1290 mg\/kg) og i Longyearbyen (opp til 0,695 mg\/kg).\rKonsentrasjonen av PCB7 i små, elektriske kondensatorer samlet inn fra Barentsburg og Pyramiden er også meget høyt, opp mot 114000 mg\/kg. Det ble ikke funnet spor av PCB i kondensatorer fra Longyearbyen.\rOverflatejorda i de russiske bosetningene Barentsburg og Pyramiden er svært forurenset med PCB. Basert på funn av PCB i bl.a. maling og elektriske komponenter er dette de viktigste kildene til lokal PCB-forurensning i disse områdene. Hvorvidt de høye konsentrasjonene også vil påvirke f.eks. miljøtilstanden i marine sedimenter er ikke studert i detalj i denne undersøkelsen, men med tanke på de store volum av avfall som ligger spredt rundt i bosetningene, erosjon fra små og større elver samt vinderosjon, er det meget sannsynlig at dette har ført til spredning av PCB til det marine miljø. De påviste PCB-kildene er fremdeles aktive forurensningskilder. Tiltak bør gjennomføres for å redusere\/hindre fremtidig spredning av PCB.\rEn tilsvarende undersøkelse bør gjennomføres i Ny Ålesund.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2007.075)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.subjectFORURENSNING
dc.titlePCB fra lokale kilder i Barentsburg, Pyramiden og Longyearbyen på Svalbard
dc.typeReport
dc.description.localcode53742
dc.source.pagenumber31 s.
dc.relation.project(307300) Urban risk. Doktorgradsprosjekt for Morten Jartun


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal