Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGaut, Sylvi
dc.contributor.authorJensen, Henning
dc.contributor.authorTaftø, Siw-Christin
dc.contributor.authorHaugland, Toril
dc.coverage.spatial19144 Oslo
dc.date.accessioned2020-07-15T07:47:54Z
dc.date.available2020-07-15T07:47:54Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664860
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 25 barnehager\/-parker i bydel Stovner i Oslo.\rI 5 av barnehagene (20 %) overstiger jordas innhold av bly, arsen eller PCB anbefalte tiltaksgrenser. Tiltak i form av tildekking med fiberduk og rene masser anbefales i disse barnehagene. \rDet ble observert mulig bruk av CCA (kobber, krom og arsen) trykkimpregnert trevirke i 23 av de undersøkte barnehagene. Det er tidligere dokumentert høy sannsynlighet for at slikt trevirke forurenser omkringliggende jord med arsen. For disse barnehagene anbefales det derfor tiltak i form av å fjerne jord og finsand inntil CCA-trykkimpregnert trevirke, erstatte med rene masser og oljebeise eller fjerne det impregnerte trevirket. Mulig kreosotimpregnert trevirke ble observert i \u00E9n barnehage. Slikt trevirke må fjernes helt, og jord og finsand som har ligget inntil trevirket må fjernes og erstattes med rene masser.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2007.006)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectARSEN
dc.subjectBLY
dc.subjectFORURENSET GRUNN
dc.subjectJORD
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.titleKartlegging av jordforurensning i 25 barnehager i bydel Stovner
dc.typeReport
dc.description.localcode53082
dc.source.pagenumber53 s.
dc.relation.project(309602) GEOS - Jordforurensning i 650 barnehager i Oslo


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal