Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Malin
dc.contributor.authorEggen, Ola A.
dc.contributor.authorHaugland, Toril
dc.contributor.authorOttesen, Mirja Emilia
dc.contributor.authorKobro, Astrid Fugleneb
dc.coverage.spatial19144 Oslo
dc.date.accessioned2020-07-15T07:47:57Z
dc.date.available2020-07-15T07:47:57Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664862
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 86 barnehager\/-parker i bydel Nordstrand i Oslo.\rI 29 av barnehagene (34 %) overstiger jordas innhold av benzo(a)pyren, bly, arsen, kvikksølv, nikkel og\/eller sum 7 PCB anbefalte tiltaksgrenser. Tiltak i form av tildekking med fiberduk og rene masser anbefales i disse barnehagene. \rDet ble observert mulig bruk av CCA (kobber, krom og arsen) trykkimpregnert trevirke i 74 av de undersøkte barnehagene. Det er tidligere dokumentert høy sannsynlighet for at slikt trevirke forurenser omkringliggende jord med arsen. For disse barnehagene anbefales det derfor tiltak i form av å fjerne jord og finsand inntil CCA-trykkimpregnert trevirke, erstatte med rene masser og oljebeise eller fjerne det impregnerte trevirket. Kreosotimpregnert trevirke ble observert i to barnehager. Slikt trevirke må fjernes helt, og jord og finsand som har ligget inntil trevirket må fjernes og erstattes med rene masser.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2007.013)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectJORD
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.subjectFORURENSET GRUNN
dc.subjectBLY
dc.subjectARSEN
dc.titleKartlegging av jordforurensning i 86 barnehager i bydel Nordstrand
dc.typeReport
dc.description.localcode53084
dc.source.pagenumber155 s.
dc.relation.project(309600) Jordkartlegging i Oslo-barnehager innenfor Ring 2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal