Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.contributor.authorUlvik, Arnhild
dc.coverage.spatial16214 Trondheim
dc.date.accessioned2020-07-15T07:48:29Z
dc.date.available2020-07-15T07:48:29Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664885
dc.description.abstractPå oppdrag fra Trondheim kommune har NGU undersøkt sand- og grusforekomsten ved Torgård for å vurdere mengden sand og grus i forekomsten. Det er også gjort vurderinger av massenes egenskaper og bruksområder.\r\rPå bakgkrunn av boringer, georadarmålinger og gravde prøvegroper er arealavgrensning og mektighet på forekomsten blitt justert betydelig i forhold til tidligere opplysninger i NGUs Grus- og Pukkdatabase. Forekomsten synes å ha vesentlig mindre mektigheter av sand og grus enn tidligere antatt.\r\rEn reduksjon av den gjennomsnittlige mektigheten fra 20 meter til 8 meter medfører at forekomstens totale volum er blitt redusert fra 11 millioner m3 til 4 millioner m3.\r\rMan finner de største gjenværende reservene ved Jesmo og Haugen i den sørligste delen av forekomsten. I tillegg er det sand og grus med en del mektighet vest for hovedvegen videre nordover. Volum sand og grus i disse delene av forekomsten utgjør 1.8 millioner m3. Tallet tar ikke hensyn til eventuelle arealkonflikter som bebyggelse og jordbruk.\r\rTil tross for betydelig reduksjon av volum og arealkonflikter vurderes deler av grusforekomsten som en meget viktig byggeråstoff for Trondheim kommune.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2006.094)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectGRUS
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectSAND
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectVOLUM
dc.titleSand- og grusundersøkelser ved Torgård, Trondheim kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode52804
dc.source.pagenumber20 s.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal