Show simple item record

dc.contributor.authorDagestad, Atle
dc.contributor.authorde Beer, Hans
dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial18341 Alta
dc.date.accessioned2020-07-15T07:49:00Z
dc.date.available2020-07-15T07:49:00Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664904
dc.description.abstractForkortet:\rNGU har på foresåørsel fra Alta kommune gjennomført hydrogeologiske undersøkelser i området ved eksisterende grunnvannsanlegg i det mektige isranddeltaet ved Raipas i Altadalen. Bakgrunnen for undersøkelsene er ønske om å få en bedre oversikt over tilstrømningsområdet til grunnvannsanlegget for bedre å kunne vurdere sårbarhetene til grunnvannsressursen overfor aktiviteter tilknyttet masseuttaket i brønnfeltets nærområde. Undersøkelsene har bestått i hydrogeologisk befaring, georadarundersøkelser og grunnboringer med nedsetting av obersvasjonsbrønner. Det ble i tillegg tatt ut sedimentprøver til miljøanalyser fra en boring. Det er utført målinger av grunnvannsnivå over en kortere periode høst-vinter 2005.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2005.078)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectGRUS
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleHydrogeologiske undersøkelser ved Raipas, Alta kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode52694
dc.source.pagenumber65 s.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal