Show simple item record

dc.contributor.authorSveian, Harald
dc.contributor.authorBergstrøm, Bjørn
dc.contributor.authorRiiber, Knut
dc.contributor.authorOlsen, Lars
dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatialLYNGEN
dc.coverage.spatialKÅFJORD
dc.coverage.spatialNORDREISA
dc.date.accessioned2020-07-15T07:49:45Z
dc.date.available2020-07-15T07:49:45Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664927
dc.description.abstractForkortet:\rDenne rapporten innholder resultatene fra løsmasskartlegging og geofysiske målinger, samt omtale av maringeologiske undersøkelser i 4 områder rundt Lyngenfjorden (Spåkenes-Djupvik, Olderdalen, Trollvik-Langnes og Lyngseidet sør, fra Lyngseidet til Polleidet) som ble utført av NGU i samarbeid med Troms fylkeskommune i 2002. Den gir en kortfattet kvartærgeologisk oversikt med hovedvekt på løsmassene, spesielt leiravsetningene. I tillegg presenteres noe informasjon om løsmassene i tilstøtende deler av fjordbunnen.\r\rHovedmålsetningen med denne løsmassekartleggingen er å påvise og avgrense leirområder hvor eventuelle leirskred vil kunne true bebyggelse, veger, havbruk, m.m. dersom det finnes kvikkleire i grunnen. Undersøkelsene representerer første trinn i en mer fullstendig skredfarekartlegging, som ønskes utført på sikt. I denne omgang er formålet i første rekke å fremskaffe et best mulig geologisk grunnlagsmateriale (kart) for fremtidige geotekniske undersøkelser med nærmere vurdering av potensiell skredfare i leirområdene. Dessuten kan den kværtærgeologiske informasjonen være til hjelp ved andre problemstillinger som berører naturgrunnlaget, bl.a. ressursvurderinger (sand og grus), arealplanlegging, innen landbruket m.v., og til forsknings- og undervisningsformål etc.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2005.015)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVIKKLEIRE
dc.subjectGEOFYSISK UNDERSØKELSE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectSKRED
dc.titleLeirkartlegging i Troms: Kvartærgeologien ved Spåkenes, Olderdalen, Trollvik og Lyngseidet sør - et grunnlag for videre skredfarekartlegging i kommunene Nordreisa, Kåfjord og Lyngen
dc.typeReport
dc.description.localcode52767
dc.source.pagenumber27 s.
dc.relation.project(300701) Leirskredkartlegging i Troms


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal