Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHalkjelsvik, Anveig Gjordal
dc.contributor.authorStøver, Lise
dc.contributor.authorOttemo, Vivian
dc.contributor.authorHolsen, Aase Marie Herslett
dc.contributor.authorØkland, Ingeborg
dc.coverage.spatial16214 Trondheim
dc.date.accessioned2020-07-15T07:50:01Z
dc.date.available2020-07-15T07:50:01Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664935
dc.description.abstractDet er gjennomført en miljøteknisk grunnundersøkelse på den nedlagte Ladefyllingen i Trondheim. Gjenfyllingen av Ladedalen startet i 1940 og ble avsluttet i 1970. Mest aktiv periode var fra 1961-70. Det ligger 13 bygg på fyllingen. 77 prøver av avfall, dekkmasser og underliggende silt\/leire er samlet inn fra 21 borehull. 33 metaller er bestemt i prøvene. Det er innhentet 16 vannprøver fra Ladekulverten ved fyllingens start og 15 prøver fra fyllingens avslutning. 33 kationer er bestemt i vannprøvene. Det er deponert ca 900 000 m3 avfall og dekkmasser i Ladedalen. Områdene sentralt i fyllingen har det tynneste laget med dekkmasser. Typiske metaller som beskriver Ladefyllingens kjemi er bly, kadmium, kvikksølv og tinn. De høyeste konsentrasjonene er påvist på 10-16 meters dyp i fyllingen. Det lekekr kadmium, sink, tinn og barium fra fyllingen. Det ble påvist til dels meget høyt innhold av metan og karbondioksid.\r(Forkortet).
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2005.036)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectAVFALLSDEPONERING
dc.subjectTUNGMETALL
dc.titleMiljøteknisk grunnundersøkelse av Ladedalen deponi, Trondheim
dc.typeReport
dc.description.localcode52564
dc.source.pagenumber69 s. ; kr
dc.relation.project(296000) Mindre oppdrag miljøkjemi


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal