Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial11192 Volda
dc.date.accessioned2020-07-15T07:52:02Z
dc.date.available2020-07-15T07:52:02Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665001
dc.description.abstractVed opprettelsen av Skorgeura naturreservat i Ørsta kommune i Møre og Romsdal er det fremmet et krav om grunneiererstatninger for tapte muligheter for uttak av stein og grus. I forbindelse med problemstillinger knyttet til masseuttak har Staten ved advokat Endre Grande bedt Knut Wolden om en sakkynding uttalelse. Feltundersøkelser og rapportering av oppdraget er gjort i regi av Norges geologiske undersøkelse (NGU).\rSkorgeura er et resultat av at stein fra det bakenforliggende fjellet raste ut for ca. 11 000 år siden. Da steinmassene traff morenemassene i dalsiden under, ble også disse satt i bevegelse og det utviklet seg til et morene og steinskred. Det meste av skredet gikk ut i Ørstafjorden, men mange millionger m3 ble liggende igjen på land.\rAv disse massene er det tidligere tatt ut stein og blokk for fyllinger av industriområder og som støttemurer langs veger. Det er også tatt ut morenemasse for bruk som fyllmasse.\rUras beskaffenhet gjør det vanskelig å beregne hvor store volum som finns. Dette gjelder både stein og blokk og morenemasser med sand og grus.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2005.056)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVOLUM
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectGRUS
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectNATURVERN
dc.subjectSTEIN
dc.titleSakkyndig rapport. Skorgeura naturreservat, Ørsta kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode52553
dc.source.pagenumber25 s. ; kr
dc.relation.project(308900) Undersøkelse av verneområder i Møre og Romsdal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal