Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorErichsen, Eyolf
dc.coverage.spatial15211 Orkanger
dc.coverage.spatial15223 Ørland
dc.coverage.spatial15214 Snillfjord
dc.coverage.spatial15222 Rissa
dc.date.accessioned2020-07-15T07:52:22Z
dc.date.available2020-07-15T07:52:22Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665014
dc.description.abstractNGU gjennomfører i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune et prosjekt med kommunevis ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme et økende behov for grunnlagsdata innen planlegging og forvaltning, er det samtidig foretatt en klassifisering av hvor viktige de enkelte grus- og pukkforekomstene er for bruk som byggeråstoff. I rapporten og tilhørende kart er dataene lagt til rette for bruk i kommuneplanens arealdel. Agdenes har små reserver av sand og grus og vil alltid være avhengig av import av disse råstoffene. mulightene mht. å dekke behovet for byggeråstoffer ligger i å utnytte berggrunnen ved knusing av fast fjell. Kvaliteten på steinmaterialene er middels gode, men tilstrekkelig i forhold til kravene på det lokale vegnettet og annen anvendelse som byggeråstoff. I kommunen er 504 Agdenes pukkverk og grusforekomsten 3 Ingdalen klassifisert som viktige. De viktige forekomstene foreslår NGU blir lagt ut som områder for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2003.080)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectPUKK
dc.titleAjourhold av Grus- og Pukkdatabasen i Agdenes kommune. Grunnlag for arealplanlegging.
dc.typeReport
dc.description.localcode50698
dc.source.pagenumber10


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal