Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMarker, Mogens
dc.date.accessioned2020-07-15T07:52:23Z
dc.date.available2020-07-15T07:52:23Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665016
dc.description.abstractI samarbeid med Rogaland fylkeskommune har NGU i 2003 utført geologiske undersøkelser i Rogaland som fjerde år i et 6-årig program. I den vestlige delen av Egersundsfeltet opptrer en anortositt med et sterkt, blått fargespill, som har et stort internasjonalt markedspotensiale som naturstein. Kartleggingen har som siktemål å kartlegge alle disse forekomstene innenfor et kjerneområde mellom Hellvik og Ogna. Kartleggingen kan føre til drift på nye forekomster samt bidra til å få til en fornuftig, fremtidsrettet forvaltning av forekomstene. I 2003 ble kartleggingen av anortosittforekomster i området utført. Det er utarbeidet forekomstkart, kvalitetskart og ressursforvaltningskart, dvs kart der forekomster som NGU mener har økonomisk potensiale er avmerket. Undersøkelsene i det nordlige Rogaland er i 2003 mest utført i området fra Jelsa-halvøya i sørvest til Sauda i nordøst. Undersøkelsene langs Saudafjorden har i ressursforstand vært spesielt interessante, idet de har avdekket en 40-50 kilometer bred sone på tvers av fjorden med bergarter av en type, som ut fra erfaringer fra pukk-kartlegging for industrien, kan ha ekstra gode mekaniske egenskaper og være velegnet for framtidig utnyttelse som pukk. Det er påvist en rekke små apatitt-rike forekomster langs Høgsfjorden. Apatitten har den rette kvaliteten for anvendelse i fosfatgjødsel. De kjente apatittforekomstene er små, men tolkningen av deres dannelse indikerer muligheter for å finne større forekomster andre steder i regionen. Undersøkelsene i det sørlige Rogaland har vist at området geologisk sett er oppbygget av gneiser med opprinnelse som dypbergarter som veksler med lag av omdannet og oppsmeltet sedimenter. I forbindelse med en av sedimenttypene er det funnet store kvartsforekomster ved Seldal, Bue, Holmafjell og Kringlelia. Undersøkelsene i 2003 var især konsentrert om området sør for Ålgård, hvor det ut fra eksister
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2004.009)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBYGNINGS-STEIN
dc.subjectKVARTS
dc.subjectILMENITT
dc.subjectPUKK
dc.titleGeologiske undersøkelser innenfor Rogalandsprogrammet - Statusrapport for 2003
dc.typeReport
dc.description.localcode50746
dc.source.pagenumber21


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal