Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSletten, K.
dc.contributor.authorSandersen, F.
dc.contributor.authorDahlgren, S.
dc.contributor.authorBlikra, L. H.
dc.date.accessioned2020-07-15T07:52:39Z
dc.date.available2020-07-15T07:52:39Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665027
dc.description.abstractSkredkartleggingen gir et viktig grunnlag for å gjøre Vestfjorddalen og Rjukanby et tryggere sted å bo. Dette prosjektet er utført som et samarbeid mellomNorges geologiske undersøkelse (NGU), Norge Geotekniske Institutt (NGI) ogRegionsamarbeidet Buskerud Telemark Vestfold, v\/Regionalgeologien. IVestfjorddalen finner en alle typer skred, noe som gjør området velegnet for åvurdere arbeidsmetodikk som innbefatter samarbeid mellom flere institusjonermed komplementær kompetanse. Prosjektet må kunne sies å være et pionerarbeid iNorge, og vil danne et viktig grunnlag for lignende kartlegging andre steder ilandet.(Forkortet)Frie emneord: Skredfare ; Jordskred ; Snøskred ; Fjellskred ; Steinsprang ;Løsmassekartlegging ; Beredskap ; Skredsikring ; Overvåking
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2004.023)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectKLIMA
dc.subjectSKRED
dc.titleSkredfarekartlegging i Vestfjorddalen
dc.typeReport
dc.description.localcode51026
dc.source.pagenumber68


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal