Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, M.
dc.contributor.authorOttesen, R. T.
dc.contributor.authorKorneliussen, A.
dc.contributor.authorCook, N.J.
dc.coverage.spatial13143 Sauda
dc.date.accessioned2020-07-15T07:52:45Z
dc.date.available2020-07-15T07:52:45Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665030
dc.description.abstractNGU har på oppdrag fra Saudefaldene gjort en undersøkelse av fem malmprøver fra malmtipper i Sauda for å beskrive mineralogi, kjemi og mulig utlekkingspotensial av metaller. Prøvene representerer en indikasjon på maksimalverdier for utlekkingspotensial og følgelig verst tenkelig tilstand ut fra et miljøperspektiv. Undersøkelsene har omfattet kjemisk analyse, optisk mikroskopering, skanning elektromikroskopering og utlekkingstest. De mineralogiske studiene viser at hovedmineralene i forekomsten er sinkblende, svovelkis og kobberkis. Disse viser få tegn på forvitring. Mineralet magnetkis viser tegn på omfattende omvandling. Det må poengteres at malmprøvene er samlet inn for å representere uforvitret malm og ikke er innsamlet med tanke på studier av forvitringsprosesser. Resultatet fra utlekkingstestet viser et meget høyt utlekkingspotensial for kadmium, sink og bly, noe som indikerer at selve malmen sannsynligvis har et høyt utlekkingspotensial. Utlekkingstestet er utført på finfordelt material og kan ikke direkte sammenlignes med potensialet fra store blokk, ettersom utlekkingen avtar med størrelsene på stuffene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2004.029)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMINERALISERING
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.titleSaudaprosjektet - Tipp Raundalen. Mulige miljøkonsekvenser ved deponering av sinkholdig malm
dc.typeReport
dc.description.localcode51096
dc.source.pagenumber15
dc.relation.project(296000) Mindre oppdrag miljøkjemi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal