Show simple item record

dc.contributor.authorJartun, M.
dc.contributor.authorVolden, T.
dc.contributor.authorAndersson, M.
dc.coverage.spatial16214 Trondheim
dc.date.accessioned2020-07-15T07:52:57Z
dc.date.available2020-07-15T07:52:57Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665038
dc.description.abstractNGU har undersøkt mulig avrenning av tungmetaller og PAH-forbindelser fra snødeponien i Ilabekken. Det ble innsamlet og utført kjemiske analyser på 37 vannprøver, 3 jordprøver og 15 sedimentprøver. Alle prøver ble analysert for innholdet av uorganiske forbindelser og i 1 jordprøve og 9 sedimentprøver ble innholdet av 16 PAH-forbindelser bestemt. Innholdet av PAH-forbindelser er lavt. Innholdet av metaller i sedimentene er lave og klassifiseres hovedsakelig som ubetydelig forurenset iht \"Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann\" (SFT 97:04). Jordprøver fra snødeponiet har lavere innhold av metaller enn det som er vanlig i Trondheim. Forhøyede aresenkonsentrasjoner skyldes sannsynligvis utfelling av jernoksider i bunnen av ravinen. Snødeponiet representerer en ubetydelig forurensningskilde av havnesedimentene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2004.041)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectARSEN
dc.titleMiljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.
dc.typeReport
dc.description.localcode51203
dc.source.pagenumber14
dc.relation.project(296000) Mindre oppdrag miljøkjemi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal